This programme is not currently available on BBC iPlayer

An Gille Fortanach/The Luckiest Boy

Comadaidh tiamhaidh airson teaghlach a' sealltain an taobh cruaidh de shoirbheachas agus fortan tro shùilean Calum Mac, deugair à Glaschu aig a bheil a h'uile rud, ach nach eil ag iarraidh dad dheth! An diugh, tha suidheachadh doirbh aig Calum: feumaidh e an dreuchd aig a bhràthair a shabhaladh mus dig e fotha ann an saoghal na 'charts'!

Poignant family sitcom pilot, parodying the supposedly glamorous side of fame and fortune as seen through the eyes of Calum Mac, a teenage Glasgow Gael who's got it all, and wants none of it. Today Calum and his mates have a dilemma - to save his brother's music career or let him sink into chart oblivion.

Release date:

14 minutes

Last on

Sat 2 Apr 2016 21:40