Sorry, this episode is not currently available

The Wild Boar

Do Bheatha Don Duthaich Episode 3 of 5

Sgrìobhadairean òga Gàidhlig le cuis nam beathaichean a bha beò air a Ghàidhealtachd aig aon am.

Tha deasbad air èirigh mu bhi a' toirt ais chun a' Ghàidhealtachd beathaichean a bha aig aon am beò ann bho cho-dhùin an EU gum bu choir beachdachadh air gnè bheathaichean a bha dualach do sgìrean a' thilleadh thuca , ' ma bha sin comasach. Tha sgrìobhadairean Gàidhlig òga a' beachdachadh air a chuis anns an t-sreath seo.

Dhith fhèin agus mar mhàthair chan eil meas mòr sam bith aig Seònaid NicDhòmhnaill air càil le fiaclan agus adhaircean mòra agus is e sin a tha ga stiùireadh agus i a' coimhead air mar a tha an torc ga thoirt air ais chù na Ghàidhealtachd fo smachd teann. Ach an atharraich i a beachd as dèidh coinneachadh riutha?

Young Gaelic writers consider the possible reintroduction of extinct species into the Highlands.

An EU directive states that animal species once indigenous to, but now extinct from, rural regions of Europe should be reintroduced wherever possible. It's led to a great deal of debate about what is in line for a comeback to the Scottish Highlands.

As a mother concerned for the safety of her children, Seònaid MacDonald has a fear of teeth and tusks. This governs her approach to the wild boar being brought back, albeit under closely controlled conditions, to the Highlands. However, she now appreciates the valuable job the animals do for woodland regeneration with their rootling feeding techniques.

15 minutes

Last on

Wed 28 Aug 2013 21:45

Credits

Role Contributor
ProducerDouglas Eadie
DirectorMark Littlewood