Sesiwn Fach

Sesiwn Fach

Idris Morris Jones sy'n mynd a ni ar daith drwy'r byd gwerin cyfoes yng Nghymru a thu hwnt. Idris Morris Jones with the modern folk scene in Wales and beyond

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 newydd ac 1 ailddarllediad)

Sesiynau

Georgia Ruth - Codi Angor

Sesiynau gan artistiaid gwerin Cymru wedi recordio yn arbennig ar gyfer Sesiwn Fach.