iPlayer Radio What's New?
Image for Piper Alpha

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 07 July 2008

Chaochail 167 neach ann an tubaist Piper Alpha, air an 6mh là den Iuchair 1988. B' e an tubaist bu mhiosa a thachair a-riamh ann an saoghal na h-ola. Anns a' phrogram seo, cluinnear bho Sheumas MacNèill, a bh' ann air an là fhèin 's a chunnaic an clàr-ola a' spreadhadh 's a' dol na smàl. Choisinn e fhèin agus feadhainn eile Bonn Sheòrais, ri linn 's gun do tharraing iad 62 neach às na h-uisgeachean mu chuairt air a' chlàr. Bidh Pat Ballantyne ag innse mar a bha i a' feitheamh naidheachd mun duine aice, Bob, a chaidh a shàbhaladh; agus Anna Gillanders ag innse mu a suidheachadh fhèin, 's an duine aice, Iain, am measg an fheadhainn a chaidh a chall. Cluinnear cuideachd bho luchd-naidheachd a bha a' cruinneachadh fiosrachaidh mu dè thachair agus bho fheadhainn a bha dèiligeadh ri teaghlaichean luchd-obrach na h-ola aig an àm.

Producer Mairianna MacKenzie.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss