This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Piper Alpha

Chaochail 167 neach ann an tubaist Piper Alpha, air an 6mh là den Iuchair 1988. B' e an tubaist bu mhiosa a thachair a-riamh ann an saoghal na h-ola. Anns a' phrogram seo, cluinnear bho Sheumas MacNèill, a bh' ann air an là fhèin 's a chunnaic an clàr-ola a' spreadhadh 's a' dol na smàl. Choisinn e fhèin agus feadhainn eile Bonn Sheòrais, ri linn 's gun do tharraing iad 62 neach às na h-uisgeachean mu chuairt air a' chlàr. Bidh Pat Ballantyne ag innse mar a bha i a' feitheamh naidheachd mun duine aice, Bob, a chaidh a shàbhaladh; agus Anna Gillanders ag innse mu a suidheachadh fhèin, 's an duine aice, Iain, am measg an fheadhainn a chaidh a chall. Cluinnear cuideachd bho luchd-naidheachd a bha a' cruinneachadh fiosrachaidh mu dè thachair agus bho fheadhainn a bha dèiligeadh ri teaghlaichean luchd-obrach na h-ola aig an àm.

Producer Mairianna MacKenzie.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 7 Jul 2013 10:00