Gwrando
Yn Fyw : C2
Lisa Gwilym - 16/04/2014
BBC Radio Cymru
Yr Oedfa

Yr Oedfa

Gwasanaeth ar b'nawn Sul yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru. A Sunday afternoon service

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 new and 1 repeat)