Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Aileag na Nollaig

Bithidh Aileag còmhla ribh le prògram sònraichte. Laoidhean is òrain na Nollaige bho chloinn air feadh Alba.

57 minutes

Last on

Christmas Day 2007 09:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.