Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cruinneachadh Mhic an Tuarnair

Anns a' phrògram seo, tha an t-Ollamh Colm O Boill a' toirt sùil air Cruinneachadh Bàrdachd Mhic an Tuairneir. Bidh Ingrid NicEanraig agus Dòmhnall Seathach a' cur taic-ciùìl ri na clàraidhean, bidh an t-Urramach Uilleam MacMhathain nach maireann a' gabhail nan òran mun àirigh agus bidh Calum Ros agus Ceitidh Mhoireasdan a' leughadh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 20 Apr 2014 10:00