iPlayer Radio What's New?
Èist
An-DrÀsta : Na Dùrachdan
Mairead is Sandra le ar dùrachdan
Image for Haoidh Cove!

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 17 October 2011

Anns a' phrògram seo, tha Tormod MacGriogair air chuairt timcheall baile Steòrnabhaigh 's e ag èisteachd ri cainnt an t-sluaigh! Buinnidh Tormod fhèin dhan bhaile agus tha e mion-eòlach air an dualchainnt shònraichte a bha a-riamh aig muinntir Steòrnabhaigh agus am blas a bh' air Gaidhlig na sgìre! Tha e a' coinneachadh ri cuid de mhuinntir a' bhaile agus a' ruith air dè dh'fhàg gun robh a' chainnt 's an doigh-còmhraidh aca cho eadar-dhealaichte bho sgìrean eile air feadh Eilean Leòdhais.

Chaidh am prògram seo a chlàradh bho chionn seachd bliadhna ach tha cothrom ann èisteachd ris a-rithist ri linn 's gu bheil am Mòd Nàiseanta Rìoghail a' gabhail àite anns a' bhaile an t-seachdain seo.

Producer Mairianna MacKenzie.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.