Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

1980an Sgioba Leòdhais

Cuimhnich Episode 4 of 5

Anns a' phrògram seo, tha Calum Iain MacLeòid, Màiri NicLeòid, Dòmhnall Dòmhnallach agus Amy NicAmhlaigh còmhla ann a Steòrnabhagh agus iad a' cuimhneachadh air na 1980an.
Tha 'd a' cuimhneachadh air naidheachdean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta a thachair agus gu dè a bha iad fhèin ris aig an àm. Tha ceòl is òrain bho na 1980an, an lùib a' chòmhraidh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 7 Apr 2013 09:30