Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

1970an Sgioba Inbhirnis

Cuimhnich Episode 3 of 5

Anns a' phrògram seo, tha Seonag NicAnndrais, Sandra NicIllìosa agus Calum MacLeòid còmhla ann an Inbhirnis agus iad a' cuimhneachadh air na 1970an.
Tha 'd a' cuimhneachadh air naidheachdean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta a thachair agus gu dè a bha iad fhèin ris aig an àm. Tha ceòl is òrain bho na 1970an an lùib a' chòmhraidh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 31 Mar 2013 09:30