Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Calum MacPhàrlain

Airidh air Urram Episode 3 of 7

Dealbh air beatha Chaluim Mhic Phàrlain, fear a rinn na h-uiread airson a' Ghàidlig a bhrosnachadh ann am bliadhnachan tràth na ficheadamh linn. Rugadh e ann an Dàl Mhalaidh, an Earra-Ghàidheal, ged a chuir e seachad a' mhòr-chuid dhe bheatha air Ghalltachd. Bha e aithnichte mar bhàrd, neach-deasachaidh agus neach-ciùil. Sgrìobh e òrain mar Mo Dhachaidh agus Foghnan na h-Alba agus am measg nan iomadh òran ris an do chuir e fonn tha Cathair a' Chùl-chinn agus Far an robh Mi 'n Raoir. Mar fhear-deasachaidh, bha e gu mòr an sàs ann a bhith a' brosnachadh sgrìobhaichean Gàidhlig ach is dòcha gur e an obair a rinn e airson an cànan a bhrosnachadh sna sgoiltean an rud a bu chudthromaiche a rinn e.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 16 Jun 2013 10:30

Tuilleadh fiosrachaidh

Tha tuilleadh fiosrachaidh ma dheidhinn ri fhaighinn an seo.

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/people/calum_macpharlain/