iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 25/04/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 25 Apr 2014

  Image for 25/04/2014 This episode will be available soon
 2. 24/04/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach Post-dealan: coinneach@bbc.co.uk.

  First broadcast: 24 Apr 2014

  Image for 24/04/2014 This episode will be available soon
 3. 23/04/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 23 Apr 2014

  Image for 23/04/2014 This episode will be available soon
 4. 22/04/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 22 Apr 2014

  Image for 22/04/2014 This episode will be available soon
 5. 21/04/2014

  Magaidh Choineagan agus Ailean Dòmhnallach a' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 21 Apr 2014

  Image for 21/04/2014 This episode will be available soon
 6. 18/04/2014

  Marisa NicDhòmhnaill agus Tormod Mac a' Ghobhainn le suìl air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 18 Apr 2014

 7. Passion of Christ Special

  An-diugh tha Coinneach air chuairt air Eilean Chanaidh. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 17 Apr 2014

 8. 16/04/2014

  An-diugh tha Coinneach MacÌomhair le prògram beò à stiùidio a' Bhbc anns a' Bhruiseal.

  First broadcast: 16 Apr 2014

 9. 15/04/2014

  Taghadh de na còmhraidhean a chuala sibh thairis air an t-Samhradh mu Abaidean Alba.

  First broadcast: 15 Apr 2014

 10. 14/04/2014

  A' deasbad na h-atharrachaidhean a tha a' tighinn air Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais

  First broadcast: 14 Apr 2014

 11. 11/04/2014

  Tha Dan Moireach agus Murchadh Moireach a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 11 Apr 2014

  Image for 11/04/2014 Not currently available
 12. 10/04/2014

  Sùil air Rwanda an dèidh 20 bliadhna bho bha na murtan mòra eadar na Hutus agus na Tutsis.

  First broadcast: 10 Apr 2014

  Image for 10/04/2014 Not currently available
 13. 09/04/2014

  Sùil air sgìrean na h-Innseachain far a bheil na Taghaidhean Nàiseanta gan cumail.

  First broadcast: 09 Apr 2014

  Image for 09/04/2014 Not currently available
 14. 08/04/2014

  Sùil air sgìrean na h-Innseachain far a bheil na Taghaidhean Nàiseanta gan cumail.

  First broadcast: 08 Apr 2014

  Image for 08/04/2014 Not currently available
 15. 07/04/2014

  A' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain tha Tommy MacAsgail agus Aonghas P Caimbeul.

  First broadcast: 07 Apr 2014

  Image for 07/04/2014 Not currently available
 16. 04/04/2014

  Dan Moireach agus Màiri Bremner a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 04 Apr 2014

  Image for 04/04/2014 Not currently available
 17. 03/04/2014

  An-diugh comhairle air maitheas nam biadhanan a tha sinn ag ithe. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 03 Apr 2014

  Image for 03/04/2014 Not currently available
 18. 02/04/2014

  A bheil luchd turais draghail mu ìomhaigh àite agus an toir e buaidh air obair turasachd?

  First broadcast: 02 Apr 2014

  Image for 02/04/2014 Not currently available
 19. 01/04/2014

  A bheil sinn air fàs leisg air a bhith a' caitheamh ùine a' còcaireachd anns a' chidsin?

  First broadcast: 01 Apr 2014

  Image for 01/04/2014 Not currently available
 20. 31/03/2014

  Iain S Moireasdan agus Bill Innes ag innse na bha anns an colbhan an t-seachdain 'sa.

  First broadcast: 31 Mar 2014

  Image for 31/03/2014 Not currently available
 21. 28/03/2014

  Dan Moireach agus Ceitidh Mhoireach a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 28 Mar 2014

  Image for 28/03/2014 Not currently available
 22. 27/03/2014

  An sgrios a rinn am maoim-slèibhe air baile beag Oso tuath air Seattle?

  First broadcast: 27 Mar 2014

  Image for 27/03/2014 Not currently available
 23. 26/03/2014

  An-diugh siùcair, caraid airson iomadh bliadhna, an-diugh air fhaicinn mar nàmhaid.

  First broadcast: 26 Mar 2014

  Image for 26/03/2014 Not currently available
 24. 25/03/2014

  An-diugh còmhradh ri Cailean Spencer mu dheidhinn aramach nan oileanach ann an Taiwan.

  First broadcast: 25 Mar 2014

  Image for 25/03/2014 Not currently available
 25. 24/03/2014

  Tommy MacAsgail agus Dòmhnall Moireach ag innse na bha anns an colbhan an t-seachdain 'sa.

  First broadcast: 24 Mar 2014

  Image for 24/03/2014 Not currently available
 26. 21/03/2014

  Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 21 Mar 2014

  Image for 21/03/2014 Not currently available
 27. 20/03/2014

  An-diugh prògram sònraichte a' toirt sùil air eachdraidh agus suidheachadh a' Chrimea.

  First broadcast: 20 Mar 2014

  Image for 20/03/2014 Not currently available
 28. 19/03/2014

  A' bhuaidh a th'aig truailleadh air bailtean mòra an t-saoghail. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 19 Mar 2014

  Image for 19/03/2014 Not currently available
 29. 18/03/2014

  An-diugh tha sinn a' cuimhneachadh air Tony Benn a chaochail an t-seachdain 'sa chaidh.

  First broadcast: 18 Mar 2014

  Image for 18/03/2014 Not currently available
 30. 17/03/2014

  A' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain tha Tommy MacAsgail agus Aonghas P Caimbeul.

  First broadcast: 17 Mar 2014

  Image for 17/03/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.