iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 05/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 05 Aug 2014

  Image for 05/08/2014 Not currently available
 2. 04/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 04 Aug 2014

  Image for 04/08/2014 This episode will be available soon
 3. 01/08/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 01 Aug 2014

  Image for 01/08/2014 Not currently available
 4. 31/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 31 Jul 2014

  Image for 31/07/2014 Not currently available
 5. 30/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 30 Jul 2014

  Image for 30/07/2014 Not currently available
 6. 29/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 29 Jul 2014

 7. 28/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 28 Jul 2014

 8. 25/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 25 Jul 2014

 9. 24/07/2014

  Sùil air baile Ghlaschu 's na tha ann air falbh bho Gheamannan a' Cho-Fhlaitheis.

  First broadcast: 24 Jul 2014

 10. 23/07/2014

  A' cuimhneachadh air Geamannan a' Cho-fhlaitheis 1970 agus 1986 ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 23 Jul 2014

 11. 22/07/2014

  Na modhan a bu chòir daoine a bhith a' cleachdadh nuair a tha iad a' campachadh.

  First broadcast: 22 Jul 2014

 12. 21/07/2014

  An-diugh tha Coinneach ann an sitigean Mhòraig agus iad a' siubhail an Eilean Duibh.

  First broadcast: 21 Jul 2014

 13. 18/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Murchadh Moireach.

  First broadcast: 18 Jul 2014

 14. 17/07/2014

  Na h-òrain agus a bhàrdachd aig Uilleam 'Teddy' Caimbeul às an Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 17 Jul 2014

 15. 16/07/2014

  An-diugh ochd millean not ga chosg ag ath nuadhachadh Pàirce Bletchley ann an Lunnainn.

  First broadcast: 16 Jul 2014

 16. 15/07/2014

  A bheil cus uallach ga chuir air cluicheadairean-spòrs aig àrd-ìre? bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 15 Jul 2014

 17. 14/07/2014

  Prògram sònraichte bho Rannsachadh na Gàidhlig 2014 ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 14 Jul 2014

 18. 11/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Marisa NicDhòmhnaill.

  First broadcast: 11 Jul 2014

  Image for 11/07/2014 Not currently available
 19. 10/07/2014

  Tha Litir Chun an t-Saighdeir Gun Ainm an-diugh air a' sgrìobhadh le Agnes Rennie.

  First broadcast: 10 Jul 2014

  Image for 10/07/2014 Not currently available
 20. 09/07/2014

  Prògram sònraichte mun leabhar ùr aig Mata MacÌomhair mu eachdraidh ball-coise An Rubha.

  First broadcast: 09 Jul 2014

  Image for 09/07/2014 Not currently available
 21. 08/07/2014

  Tha Baton na Banrigh a' tadhal anns na h-Eileanan an Iar an-diugh.

  First broadcast: 08 Jul 2014

  Image for 08/07/2014 Not currently available
 22. 07/07/2014

  Prògram sònraichte bho Rannsachadh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 07 Jul 2014

  Image for 07/07/2014 Not currently available
 23. 04/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Anna Souter.

  First broadcast: 04 Jul 2014

  Image for 04/07/2014 Not currently available
 24. 03/07/2014

  A bheil na rathaidean ro chunnartach airson a bhith orra le baidhsagal?

  First broadcast: 03 Jul 2014

  Image for 03/07/2014 Not currently available
 25. 02/07/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là. Post-dealan: coinneach@bbc.co.uk.

  First broadcast: 02 Jul 2014

  Image for 02/07/2014 Not currently available
 26. 01/07/2014

  Cluinnidh sinn mu chuimhneachain ùr Dhonnchaidh Bhàin Mhic an t-Saoir ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 01 Jul 2014

  Image for 01/07/2014 Not currently available
 27. 30/06/2014

  Prògram sònraichte an-diugh à Dòrnach.

  First broadcast: 30 Jun 2014

  Image for 30/06/2014 Not currently available
 28. 27/06/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 27 Jun 2014

  Image for 27/06/2014 Not currently available
 29. 26/06/2014

  Tha Coinneach ann an Dùn Èideann airson co-labhairt Rannsachadh na Gàidhlig.

  First broadcast: 26 Jun 2014

  Image for 26/06/2014 Not currently available
 30. 25/06/2014

  Tha Coinneach ann an Dùn Èideann airson co-làbhairt Rannsachadh na Gàidhlig.

  First broadcast: 25 Jun 2014

  Image for 25/06/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss