iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 27/10/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 27 Oct 2014

  Image for 27/10/2014 This episode will be available soon
 2. 24/10/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 24 Oct 2014

  Image for 24/10/2014 This episode will be available soon
 3. 23/10/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 23 Oct 2014

  Image for 23/10/2014 This episode will be available soon
 4. 22/10/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 22 Oct 2014

  Image for 22/10/2014 This episode will be available soon
 5. 21/10/2014

  Na h-òrain agus a bhàrdachd aig Uilleam 'Teddy' Caimbeul às an Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 21 Oct 2014

  Image for 21/10/2014 This episode will be available soon
 6. 20/10/2014

  Murray Macleòid agus Iain S. Moireasdan a' cnuasnachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 20 Oct 2014

  Image for 20/10/2014 This episode will be available soon
 7. 17/10/2014

  An-diugh tha Murchadh Caimbeul a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach.

  First broadcast: 17 Oct 2014

 8. 15/10/2014

  An-diugh beachd air cho èifeachdach 'sa tha ealain air uabhasan cogaidh a riochdachadh?

  First broadcast: 15 Oct 2014

 9. 14/10/2014

  An-diugh a bheil an saoghal phoilitigeach againn an impis atharrachadh?

  First broadcast: 14 Oct 2014

 10. 13/10/2014

  Catrìona Dunn agus Aonghas P Caimbeul a' cnuasnachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 13 Oct 2014

 11. 10/10/2014

  An-diugh tha Màiri Bremner a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 10 Oct 2014

 12. 09/10/2014

  An-diugh tha Coinneach aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 09 Oct 2014

 13. 08/10/2014

  An-diugh prògram sònraichte mu dheidhinn siùcair. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 08 Oct 2014

 14. 07/10/2014

  An-diugh na h-urraman a tha na taighean bìdh a' faighinn agus cò dha a tha iad?

  First broadcast: 07 Oct 2014

 15. 06/10/2014

  Tommy MacAsgail agus Dòmhnall Moireach ag innse na bha anns an colbhan an t-seachdain 'sa.

  First broadcast: 06 Oct 2014

 16. 03/10/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain còmhla ri Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 03 Oct 2014

 17. 02/10/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 02 Oct 2014

  Image for 02/10/2014 Not currently available
 18. 01/10/2014

  An-diugh Ceangalaichean Innse Gall air an eadar-lìon a' toirt Comainn Eachdraidh còmhla.

  First broadcast: 01 Oct 2014

  Image for 01/10/2014 Not currently available
 19. 29/09/2014

  An-diugh sùil air dè a bha na meadhain ag aithris mun Chogadh Mhòr ceud bliadhna air ais.

  First broadcast: 29 Sep 2014

  Image for 29/09/2014 Not currently available
 20. 26/09/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain còmhla ri Dan Moireach agus Murchadh Moireach.

  First broadcast: 26 Sep 2014

  Image for 26/09/2014 Not currently available
 21. 25/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 25 Sep 2014

  Image for 25/09/2014 Not currently available
 22. 22/09/2014

  An-diugh cuairt air pàirce Kelvingrove ann an Glaschu. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 22 Sep 2014

  Image for 22/09/2014 Not currently available
 23. 19/09/2014

  Buaidh air mar a bhòt an dùthaich agus na tha romhainn a-nis. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 19 Sep 2014

  Image for 19/09/2014 Not currently available
 24. 18/09/2014

  Thàinig an latha mòr mu dheireadh, ach dè cho math 'sa tha sinn air feitheamh?

  First broadcast: 18 Sep 2014

  Image for 18/09/2014 Not currently available
 25. 17/09/2014

  An-diugh tha Coinneach a' coimhead airson bargan anns na Barraichean ann an Glaschu.

  First broadcast: 17 Sep 2014

  Image for 17/09/2014 Not currently available
 26. 16/09/2014

  An diugh gheibh sinn eachdraidh beatha an taisgealaiche Sir John Franklin.

  First broadcast: 16 Sep 2014

  Image for 16/09/2014 Not currently available
 27. 15/09/2014

  Tha Coinneach aig Fèill Seann Leabhraichean aig Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich.

  First broadcast: 15 Sep 2014

  Image for 15/09/2014 Not currently available
 28. 12/09/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain còmhla ri Dan Moireach agus Anna Souter.

  First broadcast: 12 Sep 2014

  Image for 12/09/2014 Not currently available
 29. 11/09/2014

  Le àm fèill reic nan uain againn a-nis ciamar a tha prìsean air a bhliadhna seo?

  First broadcast: 11 Sep 2014

  Image for 11/09/2014 Not currently available
 30. 10/09/2014

  An-diugh an leabhar The Great Book of Skye le Cailean MacIlleathain is Tormod Dòmhnallach.

  First broadcast: 10 Sep 2014

  Image for 10/09/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss