iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 24/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 24 Sep 2014

  Image for 24/09/2014 This episode will be available soon
 2. 23/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 23 Sep 2014

  Image for 23/09/2014 This episode will be available soon
 3. 22/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 22 Sep 2014

  Image for 22/09/2014 This episode will be available soon
 4. 19/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 19 Sep 2014

  Image for 19/09/2014 This episode will be available soon
 5. 18/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 18 Sep 2014

  Image for 18/09/2014 This episode will be available soon
 6. 17/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 17 Sep 2014

 7. 16/09/2014

  An diugh gheibh sinn eachdraidh beatha an taisgealaiche Sir John Franklin.

  First broadcast: 16 Sep 2014

 8. 15/09/2014

  Tha Coinneach aig Fèill Seann Leabhraichean aig Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich.

  First broadcast: 15 Sep 2014

 9. 12/09/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain còmhla ri Dan Moireach agus Anna Souter.

  First broadcast: 12 Sep 2014

 10. 11/09/2014

  Le àm fèill reic nan uain againn a-nis ciamar a tha prìsean air a bhliadhna seo?

  First broadcast: 11 Sep 2014

 11. 10/09/2014

  An-diugh an leabhar The Great Book of Skye le Cailean MacIlleathain is Tormod Dòmhnallach.

  First broadcast: 10 Sep 2014

 12. 09/09/2014

  An-diugh tha am prògram a' comharrachadh deich bliadhna den Fhèis Chiùil BLAS.

  First broadcast: 09 Sep 2014

  Image for 09/09/2014 Not currently available
 13. 08/09/2014

  Prògram sònraichte mu dheidhinn eachdraidh Gearrasdan Dheòrsa faisg air Àird na Saoire.

  First broadcast: 08 Sep 2014

  Image for 08/09/2014 Not currently available
 14. 05/09/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 05 Sep 2014

  Image for 05/09/2014 Not currently available
 15. 04/09/2014

  An urrain dhuinn earbsa a chuir anns na peataichean teaghlaich againn. bbc.co.uk/coinneach

  First broadcast: 04 Sep 2014

  Image for 04/09/2014 Not currently available
 16. 03/09/2014

  An-diugh a bheil sinn a' ceannach cus gizmos anns an t-saoghal anns a bheil sinn beò?

  First broadcast: 03 Sep 2014

  Image for 03/09/2014 Not currently available
 17. 02/09/2014

  An-diugh taisbeanadh inntinneach air a' Chiad Chogadh aig Comunn Eachdraidh Cheann a Loch.

  First broadcast: 02 Sep 2014

  Image for 02/09/2014 Not currently available
 18. 01/09/2014

  An-diugh sùil air dè a bha na meadhain ag aithris mun Chogadh Mhòr ceud bliadhna air ais.

  First broadcast: 01 Sep 2014

  Image for 01/09/2014 Not currently available
 19. 29/08/2014

  Tha Dan Moireach agus Màiri Bremner a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 29 Aug 2014

  Image for 29/08/2014 Not currently available
 20. 27/08/2014

  An-diugh a' comharrachadh leth cheud bliadhna de Dhrochaid Fhoirthe. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 27 Aug 2014

  Image for 27/08/2014 Not currently available
 21. 26/08/2014

  An-diugh mar a tha Julian Assange ag ullachadh airson an Ambasaid fhàgail.

  First broadcast: 26 Aug 2014

  Image for 26/08/2014 Not currently available
 22. 25/08/2014

  Prògram à Baile nan Granndach le Niall Caimbeul, Raibeart Dòmhnallach and Marina Thorpe.

  First broadcast: 25 Aug 2014

  Image for 25/08/2014 Not currently available
 23. 22/08/2014

  Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn a' toirt slaic air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 22 Aug 2014

  Image for 22/08/2014 Not currently available
 24. 21/08/2014

  A bheil crìonadh ann an econamaidh Éirinn a' toirt buaidh air an àireamh sluaigh?

  First broadcast: 21 Aug 2014

  Image for 21/08/2014 Not currently available
 25. 20/08/2014

  An-diugh tha Coinneach aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 20 Aug 2014

  Image for 20/08/2014 Not currently available
 26. 19/08/2014

  Tha Aonghas Dòmhnallach a' foighneachd a bheil na meadhanan air urram a chall dhan bhàs.

  First broadcast: 19 Aug 2014

  Image for 19/08/2014 Not currently available
 27. 18/08/2014

  An-diugh tha Coinneach aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 18 Aug 2014

  Image for 18/08/2014 Not currently available
 28. 15/08/2014

  Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn a' toirt sùil air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 15 Aug 2014

  Image for 15/08/2014 Not currently available
 29. 14/08/2014

  Làithean an t-seòlaidh aig Fèis nan Sgeulachdan ann an talla a' bhaile Steòrnabhaigh.

  First broadcast: 14 Aug 2014

  Image for 14/08/2014 Not currently available
 30. 13/08/2014

  An cuir poleis a tha a' giùlain ghunnaichean casg air eucoir? bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 13 Aug 2014

  Image for 13/08/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss