iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 05/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 05 Dec 2014

  Image for 05/12/2014 This episode will be available soon
 2. 04/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 04 Dec 2014

  Image for 04/12/2014 This episode will be available soon
 3. 03/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 03 Dec 2014

  Image for 03/12/2014 This episode will be available soon
 4. 02/12/2014

  Na h-òrain agus a bhàrdachd aig Uilleam 'Teddy' Caimbeul às an Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 02 Dec 2014

  Image for 02/12/2014 This episode will be available soon
 5. 01/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 01 Dec 2014

  Image for 01/12/2014 This episode will be available soon
 6. 28/11/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 28 Nov 2014

  Image for 28/11/2014 This episode will be available soon
 7. 27/11/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 27 Nov 2014

  Image for 27/11/2014 This episode will be available soon
 8. 26/11/2014

  Tha Coinneach air chèilidh air Calum Fearghasdan 's iad a' còmhradh mun leabhar ùr aige.

  First broadcast: 26 Nov 2014

  Image for 26/11/2014 This episode will be available soon
 9. 25/11/2014

  Am bu chòir dhan Teaghlach Rìoghail a' bhith a'toirt seachad beachdan phoiliteageach?

  First broadcast: 25 Nov 2014

 10. 24/11/2014

  Tha Tommy MacAsgail agus Daibhidh Eyre a' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 24 Nov 2014

 11. 21/11/2014

  An-diugh tha Maìri Bremner a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach.

  First broadcast: 21 Nov 2014

 12. 20/11/2014

  Dè cho feumail 'sa bhios airgead Alex Salmond dha Ionad St Jerome ann an Kenya?

  First broadcast: 20 Nov 2014

 13. 19/11/2014

  Tha Iain Moireach ag innse mu dheidhinn athair a chaidh a leòn anns a' Chiad Chogadh.

  First broadcast: 19 Nov 2014

 14. 18/11/2014

  An-diugh an dorinn an Crannchur Nàiseanta, a tha fichead bliadhna, feum no call?

  First broadcast: 18 Nov 2014

 15. 17/11/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 17 Nov 2014

 16. 13/11/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 13 Nov 2014

 17. 12/11/2014

  Mìneachadh air riaghailtean ùr a thaobh iasadan là pàighaidh còmhla ri Dòmhnall Màrtainn.

  First broadcast: 12 Nov 2014

 18. 11/11/2014

  Clunnidh sinn mun togalach ùr aig Ionad Malairt an t-Saoghail ann an New York.

  First broadcast: 11 Nov 2014

 19. 10/11/2014

  Dòmhnall Moireach agus Cairistìona NicConghaile le colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 10 Nov 2014

 20. 07/11/2014

  An-diugh tha Marisa NicDhòmhnaill a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach.

  First broadcast: 07 Nov 2014

 21. 06/11/2014

  Leabhar ùr ga fhoillseachadh mu eilthirich a dh'fhalbh à Leòdhas. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 06 Nov 2014

 22. 05/11/2014

  Iapan a' dèanamh a chùis air Alba agus an t-uisge-beatha aca a' faighinn prìomh dhuais.

  First broadcast: 05 Nov 2014

 23. 04/11/2014

  Prògram bho Fhèis Litreachais Innse Gall a bha 'san Lanntair aig an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 04 Nov 2014

 24. 03/11/2014

  An-diugh sùil air dè a bha na meadhanan ag aithris mun Chogadh Mhòr ceud bliadhna air ais.

  First broadcast: 03 Nov 2014

 25. 31/10/2014

  A' toirt slaic air naidheachdan na seachdain tha Dan Moireach agus Bill Innes.

  First broadcast: 31 Oct 2014

 26. 30/10/2014

  Taisbeanadh Gairm nan Gàidheal a tha anns an Lanntair ann an Steòrnabhagh.

  First broadcast: 30 Oct 2014

 27. 29/10/2014

  An-diugh mar a chaidh cogadh Afghanistan a làimhseachadh. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 29 Oct 2014

 28. 28/10/2014

  A' chiad Chathraiche le Gàidhlig air Cùirt an Fhearainn bho chaidh a stèidheachadh.

  First broadcast: 28 Oct 2014

 29. 27/10/2014

  Tommy MacAsgail agus Màiri NicAmhlaigh a' cnuasnachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 27 Oct 2014

 30. 24/10/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain le Ailean Dòmhnallach agus Tormod Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 24 Oct 2014

  Image for 24/10/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss