iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 28/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 28 Aug 2014

  Image for 28/08/2014 Not currently available
 2. 27/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 27 Aug 2014

  Image for 27/08/2014 Not currently available
 3. 26/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 26 Aug 2014

  Image for 26/08/2014 Not currently available
 4. 25/08/2014

  Prògram à Baile nan Granndach le Niall Caimbeul, Raibeart Dòmhnallach and Marina Thorpe.

  First broadcast: 25 Aug 2014

  Image for 25/08/2014 Not currently available
 5. 22/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 22 Aug 2014

  Image for 22/08/2014 Not currently available
 6. 21/08/2014

  A bheil crìonadh ann an econamaidh Éirinn a' toirt buaidh air an àireamh sluaigh?

  First broadcast: 21 Aug 2014

 7. 20/08/2014

  An-diugh tha Coinneach aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 20 Aug 2014

 8. 19/08/2014

  Tha Aonghas Dòmhnallach a' foighneachd a bheil na meadhanan air urram a chall dhan bhàs.

  First broadcast: 19 Aug 2014

 9. 18/08/2014

  An-diugh tha Coinneach aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta a' Chogaidh ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 18 Aug 2014

 10. 15/08/2014

  Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn a' toirt sùil air naidheachdan na seachdain.

  First broadcast: 15 Aug 2014

 11. 14/08/2014

  Làithean an t-seòlaidh aig Fèis nan Sgeulachdan ann an talla a' bhaile Steòrnabhaigh.

  First broadcast: 14 Aug 2014

 12. 13/08/2014

  An cuir poleis a tha a' giùlain ghunnaichean casg air eucoir? bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 13 Aug 2014

  Image for 13/08/2014 Not currently available
 13. 12/08/2014

  A' comharrachadh ceud bliadhna bho dh'fhosgail Canail Phanama.

  First broadcast: 12 Aug 2014

  Image for 12/08/2014 Not currently available
 14. 11/08/2014

  Tha Coinneach aig uaighean agus cuimhneachain cogaidh bhon a' Chiad Chogadh.

  First broadcast: 11 Aug 2014

  Image for 11/08/2014 Not currently available
 15. 08/08/2014

  Sùil air naidheachdan na seachdain còmhla ri Dan Moireach agus Mairi Bremner.

  First broadcast: 08 Aug 2014

  Image for 08/08/2014 Not currently available
 16. 07/08/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 07 Aug 2014

  Image for 07/08/2014 Not currently available
 17. 06/08/2014

  Dè is 's fhèarr dhuinn a bhi a' draibheadh, càraichean dìosail no peatral?

  First broadcast: 06 Aug 2014

  Image for 06/08/2014 Not currently available
 18. 05/08/2014

  Deasbad mu dheidhinn dìleab Geamaichean a' Cho-Fhlaitheis do Ghlaschu agus do dh' Alba.

  First broadcast: 05 Aug 2014

  Image for 05/08/2014 Not currently available
 19. 04/08/2014

  Sùil air dè bha anns na pàipearan air 5mh den Lùnastal 1914 aig toiseach a' chogaidh.

  First broadcast: 04 Aug 2014

  Image for 04/08/2014 Not currently available
 20. 01/08/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 01 Aug 2014

  Image for 01/08/2014 Not currently available
 21. 31/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 31 Jul 2014

  Image for 31/07/2014 Not currently available
 22. 30/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 30 Jul 2014

  Image for 30/07/2014 Not currently available
 23. 29/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 29 Jul 2014

 24. 28/07/2014

  An t-seachdain seo tha Coinneach ann an Glaschu aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 28 Jul 2014

 25. 25/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 25 Jul 2014

 26. 24/07/2014

  Sùil air baile Ghlaschu 's na tha ann air falbh bho Gheamannan a' Cho-Fhlaitheis.

  First broadcast: 24 Jul 2014

 27. 23/07/2014

  A' cuimhneachadh air Geamannan a' Cho-fhlaitheis 1970 agus 1986 ann an Dùn Èideann.

  First broadcast: 23 Jul 2014

 28. 22/07/2014

  Na modhan a bu chòir daoine a bhith a' cleachdadh nuair a tha iad a' campachadh.

  First broadcast: 22 Jul 2014

 29. 21/07/2014

  An-diugh tha Coinneach ann an sitigean Mhòraig agus iad a' siubhail an Eilean Duibh.

  First broadcast: 21 Jul 2014

  Image for 21/07/2014 Not currently available
 30. 18/07/2014

  Naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Murchadh Moireach.

  First broadcast: 18 Jul 2014

  Image for 18/07/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss