iPlayer Radio What's New?

Coinneach Maclomhair Episode guide

 1. 07/01/2015

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 07 Jan 2015

  Image for 07/01/2015 Not currently available
 2. 06/01/2015

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là. Post-dealan: coinneach@bbc.co.uk.

  First broadcast: 06 Jan 2015

  Image for 06/01/2015 Not currently available
 3. 05/01/2015

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 05 Jan 2015

  Image for 05/01/2015 Not currently available
 4. 02/01/2015

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 02 Jan 2015

  Image for 02/01/2015 Not currently available
 5. 31/12/2014

  An-diugh tuilleadh litrichean a chaidh a sgrìobhadh chun an t-Saighdeir Gun Ainm.

  First broadcast: 31 Dec 2014

  Image for 31/12/2014 This episode will be available soon
 6. 30/12/2014

  An-diugh litrichean a chaidh a sgrìobhadh chun an t-Saighdeir Gun Ainm.

  First broadcast: 30 Dec 2014

  Image for 30/12/2014 This episode will be available soon
 7. 29/12/2014

  Aig crìochan na Frainge agus a' Bheilg aig WWI uaighean agus cuimhneachain cogaidh.

  First broadcast: 29 Dec 2014

  Image for 29/12/2014 This episode will be available soon
 8. 26/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 26 Dec 2014

  Image for 26/12/2014 This episode will be available soon
 9. 24/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 24 Dec 2014

  Image for 24/12/2014 This episode will be available soon
 10. 23/12/2014

  Na h-òrain agus a bhàrdachd aig Uilleam 'Teddy' Caimbeul às an Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 23 Dec 2014

  Image for 23/12/2014 This episode will be available soon
 11. 22/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 22 Dec 2014

  Image for 22/12/2014 This episode will be available soon
 12. 19/12/2014

  Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh le Coinneach.

  First broadcast: 19 Dec 2014

  Image for 19/12/2014 This episode will be available soon
 13. 18/12/2014

  An-diugh, a'comharrachadh 50 bliadhna den chàr Ameireaganach ainmeil, a' Ford Mustang.

  First broadcast: 18 Dec 2014

  Image for 18/12/2014 This episode will be available soon
 14. 17/12/2014

  An cunnart a tha an lùib a bhith a' faighinn iasadan Payday aig àm na Nollaig.

  First broadcast: 17 Dec 2014

 15. 16/12/2014

  Am bu chorr dòighean tiodhlaigaidh atharrachadh air sgaths gainnead talmhainn.

  First broadcast: 16 Dec 2014

 16. 15/12/2014

  Tha Tommy MacAsgail agus Iain MacAmhlaigh a' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 15 Dec 2014

 17. 12/12/2014

  Dan Moireach agus Aonghas MacAoidh a' cnuasachadh sgeulachdan naidheachd na seachdain.

  First broadcast: 12 Dec 2014

 18. 11/12/2014

  Cò an triùir a tha airson a' bhi nan ceannard air a' Phàrtaidh Làbarach ann an Alba.

  First broadcast: 11 Dec 2014

 19. 10/12/2014

  Am bu chòir leacan cloiche na Elgin Marbles a thoirt air ais dhan Ghrèig?

  First broadcast: 10 Dec 2014

 20. 09/12/2014

  Lèirmheas dhen leabhar ùr aig Comunn Eachdraidh Nis 'Dol Fodha Na Grèine'.

  First broadcast: 09 Dec 2014

 21. 08/12/2014

  Iain S Moireasdan agus Dòmhnall Moireach a' cnuasachadh colbhan an deireadh sheachdain.

  First broadcast: 08 Dec 2014

 22. 05/12/2014

  An-diugh tha Ceitidh Mhoireach a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach.

  First broadcast: 05 Dec 2014

 23. 04/12/2014

  Buaidh laghan ùr a'thaobh na tha ceadaichte òl mus tig thu air cùl na cuibhle ann an Alba.

  First broadcast: 04 Dec 2014

 24. 03/12/2014

  Prògram sònraichte a' comharrachadh 500 bho rugadh John Knox. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 03 Dec 2014

 25. 02/12/2014

  An-diugh tha Coinneach a' còmhradh ri Tormod E Dòmhnallach mun leabhar ùr aige.

  First broadcast: 02 Dec 2014

 26. 01/12/2014

  An-diugh sùil air dè a bha na meadhanan ag aithris mun Chogadh Mhòr ceud bliadhna air ais.

  First broadcast: 01 Dec 2014

 27. 28/11/2014

  An-diugh tha Anna Souter a' cumail ceann a' mhaide ri Dan Moireach. bbc.co.uk/coinneach.

  First broadcast: 28 Nov 2014

 28. 27/11/2014

  Sgeulachd Thormoid Mhic a' Ghobhainn a bha na phrìosanach cogaidh anns an dàrna cogadh.

  First broadcast: 27 Nov 2014

 29. 26/11/2014

  Tha Coinneach air chèilidh air Calum Fearghasdan 's iad a' còmhradh mun leabhar ùr aige.

  First broadcast: 26 Nov 2014

 30. 25/11/2014

  Am bu chòir dhan Teaghlach Rìoghail a' bhith a'toirt seachad beachdan phoiliteageach?

  First broadcast: 25 Nov 2014

Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss