Coinneach MacÌomhair

Coinneach MacÌomhair

Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là. Debate, discussion and deliberation.

On radio

All upcoming (16 new and 16 repeats)

Prògram Choinnich aig fichead bliadhna

Prògram Choinnich aig fichead bliadhna
Prògram Choinnich aig fichead bliadhna - Dihaoine 26 Giblinn 2013.

Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram

Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram
Fhuair Coinneach cèic airson cò latha breith a' phrògram agus e beò air an àidhear.