Y Talwrn

Y Talwrn

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i geisio cyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 newydd ac 1 ailddarllediad)