Y Talwrn

Y Talwrn

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i geisio cyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod

Ar y Radio

Popeth i ddod (2 newydd)

Blog Y Meuryn

Blog Y Meuryn

Cyfle arall i'r cerddi na chyrhaeddodd y brig yn Y Talwrn ar Radio Cymru wrth i'r Meuryn, Ceri Wyn Jones, ddewis 'y gorau o'r gweddill'.

Darllenwch y blog.

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss