Taro'r Post

Taro'r Post

Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen.

Ebost - tarorpost@bbc.co.uk

Ffôn - 03703 500 500

Neges Destun - 67500

Twitter - @bbcradiocymru defnyddiwch #tarorpost

Ar y Radio

Popeth i ddod (6 newydd)