John ac Alun

John ac Alun

John ac Alun sydd yma gyda'u cymysgedd unigryw o gerddoriaeth a sgwrs. John and Alun present their unique mix of music and chat

Ar y Radio

Popeth i ddod (1 newydd)