Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trin a thrafod materion crefyddol yr wythnos.

Ar y Radio

Popeth i ddod (2 new)

Mwy

Clipiau (75)