Ar Eich Cais

Ar Eich Cais

Dai Jones yn chwarae’ch ceisiadau a’ch hoff ganeuon. Dai Jones plays listeners’ requests and favourite songs

Ar y Radio

Popeth i ddod (2 newydd ac 1 ailddarllediad)