iPlayer Radio What's New?

Rapal Episode guide

 1. 12/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 12 Dec 2013

  Image for 12/12/2013 Not currently available
 2. 11/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 11 Dec 2013

  Image for 11/12/2013 Not currently available
 3. 10/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 10 Dec 2013

  Image for 10/12/2013 Not currently available
 4. 09/12/2013

  Ciamar a bheireadh tusa breab do Rapal? Gach seachdain, gheibh aon neach òg an cothrom.

  First broadcast: 09 Dec 2013

  Image for 09/12/2013 Not currently available
 5. 05/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 05 Dec 2013

  Image for 05/12/2013 Not currently available
 6. 04/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 04 Dec 2013

  Image for 04/12/2013 Not currently available
 7. 03/12/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 03 Dec 2013

  Image for 03/12/2013 Not currently available
 8. 02/12/2013

  Ciamar a bheireadh tusa breab do Rapal? Gach seachdain, gheibh aon neach òg an cothrom.

  First broadcast: 02 Dec 2013

  Image for 02/12/2013 Not currently available
 9. 28/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 28 Nov 2013

  Image for 28/11/2013 Not currently available
 10. 27/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 27 Nov 2013

  Image for 27/11/2013 Not currently available
 11. 26/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 26 Nov 2013

  Image for 26/11/2013 Not currently available
 12. 25/11/2013

  Prògram sònraichte le criomagan à Breab do Rapal thairis air 2013. bbc.co.uk/rapal.

  First broadcast: 25 Nov 2013

  Image for 25/11/2013 Not currently available
 13. 19/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 19 Nov 2013

  Image for 19/11/2013 Not currently available
 14. 18/11/2013

  Caitlin Nic a' Ghobhainn agus Màiri NicFhionghain sa stiùidio còmhla ri Coinneach.

  First broadcast: 18 Nov 2013

  Image for 18/11/2013 Not currently available
 15. 14/11/2013

  Cothrom eile èisteachd ri prògram sònraichte bho iomall Fèis Dhùn Èidinn còmhla ri Emma.

  First broadcast: 14 Nov 2013

  Image for 14/11/2013 Not currently available
 16. 13/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 13 Nov 2013

  Image for 13/11/2013 Not currently available
 17. 12/11/2013

  A-nochd cothrom tomhais dè an t-òran a th'air a ghearradh suas airson Criomagan.

  First broadcast: 12 Nov 2013

  Image for 12/11/2013 Not currently available
 18. 11/11/2013

  A-nochd tha Lynsey Rothach a-staigh san stiùidio còmhla ri Coinneach Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 11 Nov 2013

  Image for 11/11/2013 Not currently available
 19. 07/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 07 Nov 2013

  Image for 07/11/2013 Not currently available
 20. 06/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 06 Nov 2013

  Image for 06/11/2013 Not currently available
 21. 05/11/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 05 Nov 2013

  Image for 05/11/2013 Not currently available
 22. 04/11/2013

  'S e Eoghan Dòmhnallach a tha a' faighinn cothrom Breab a thoirt do Rapal a-nochd.

  First broadcast: 04 Nov 2013

  Image for 04/11/2013 Not currently available
 23. 31/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 31 Oct 2013

  Image for 31/10/2013 Not currently available
 24. 30/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 30 Oct 2013

  Image for 30/10/2013 Not currently available
 25. 29/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 29 Oct 2013

  Image for 29/10/2013 Not currently available
 26. 28/10/2013

  Ceòl agus crac còmhla ri Coinneach Mac a' Ghobhainn agus Alannah Peutan à Port Rìgh.

  First broadcast: 28 Oct 2013

  Image for 28/10/2013 Not currently available
 27. 24/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 24 Oct 2013

  Image for 24/10/2013 Not currently available
 28. 23/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 23 Oct 2013

  Image for 23/10/2013 Not currently available
 29. 22/10/2013

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 22 Oct 2013

  Image for 22/10/2013 Not currently available
 30. 21/10/2013

  Eilidh Rothach a' toirt Breab do Rapal 's a' toirt sùil air ais air a' Mhòd le Coinneach.

  First broadcast: 21 Oct 2013

  Image for 21/10/2013 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss