iPlayer Radio What's New?

Rapal Episode guide

 1. 28/04/2014

  Na criomagan as fheàrr à Breab do Rapal bhon a' chiad ràith den bhliadhna 2014.

  First broadcast: 28 Apr 2014

  Image for 28/04/2014 This episode will be available soon
 2. 24/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 24 Apr 2014

  Image for 24/04/2014 This episode will be available soon
 3. 23/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 23 Apr 2014

  Image for 23/04/2014 This episode will be available soon
 4. 22/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 22 Apr 2014

  Image for 22/04/2014 This episode will be available soon
 5. 21/04/2014

  Breab sònraichte beò airson an turas mu dheireadh à togalach a' Bhbc @ Sràid na h-Eaglais.

  First broadcast: 21 Apr 2014

  Image for 21/04/2014 This episode will be available soon
 6. 17/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 17 Apr 2014

 7. 16/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 16 Apr 2014

 8. 15/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 15 Apr 2014

 9. 14/04/2014

  Ali Ghòvig a tha aig stiùir Breab a-nochd agus air chèilidh air tha Jamie MacDhòmhnaill.

  First broadcast: 14 Apr 2014

 10. 10/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 10 Apr 2014

  Image for 10/04/2014 Not currently available
 11. 09/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 09 Apr 2014

  Image for 09/04/2014 Not currently available
 12. 08/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 08 Apr 2014

  Image for 08/04/2014 Not currently available
 13. 07/04/2014

  'Se Victoria Kilgour agus Calum MacConail a tha a' toirt thugaibh Breab do Rapal a-nochd.

  First broadcast: 07 Apr 2014

  Image for 07/04/2014 Not currently available
 14. 03/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 03 Apr 2014

  Image for 03/04/2014 Not currently available
 15. 02/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 02 Apr 2014

  Image for 02/04/2014 Not currently available
 16. 01/04/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 01 Apr 2014

  Image for 01/04/2014 Not currently available
 17. 31/03/2014

  Ciamar a bheireadh tusa breab do Rapal? Gach seachdain, gheibh aon neach òg an cothrom.

  First broadcast: 31 Mar 2014

  Image for 31/03/2014 Not currently available
 18. 27/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 27 Mar 2014

  Image for 27/03/2014 Not currently available
 19. 26/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 26 Mar 2014

  Image for 26/03/2014 Not currently available
 20. 25/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 25 Mar 2014

  Image for 25/03/2014 Not currently available
 21. 24/03/2014

  Ciamar a bheireadh tusa breab do Rapal? Gach seachdain, gheibh aon neach òg an cothrom.

  First broadcast: 24 Mar 2014

  Image for 24/03/2014 Not currently available
 22. 20/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 20 Mar 2014

  Image for 20/03/2014 Not currently available
 23. 19/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 19 Mar 2014

  Image for 19/03/2014 Not currently available
 24. 18/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 18 Mar 2014

  Image for 18/03/2014 Not currently available
 25. 17/03/2014

  Tha Ruairidh Hamilton air aoigheachd aig Ellen NicDhòmhnaill air Breab do Rapal a-nochd.

  First broadcast: 17 Mar 2014

  Image for 17/03/2014 Not currently available
 26. 13/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 13 Mar 2014

  Image for 13/03/2014 Not currently available
 27. 12/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 12 Mar 2014

  Image for 12/03/2014 Not currently available
 28. 11/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais. bbc.co.uk/rapal.

  First broadcast: 11 Mar 2014

  Image for 11/03/2014 Not currently available
 29. 10/03/2014

  Tha Victoria Kilgour agus Ceitidh Nic a' Phì a' toirt breab do Rapal. bbc.co.uk/rapal.

  First broadcast: 10 Mar 2014

  Image for 10/03/2014 Not currently available
 30. 06/03/2014

  An ceòl as ùire agus an cràic as fheàrr le Emma NicAonghais.

  First broadcast: 06 Mar 2014

  Image for 06/03/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.