iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. 11/01/2015

  Gaelic archive religious service.

  First broadcast: 11 Jan 2015

  Image for 11/01/2015 Not currently available
 2. 04/01/2015

  Gaelic archive religious service.

  First broadcast: 04 Jan 2015

  Image for 04/01/2015 Not currently available
 3. Seirbheis toiseach bliadhn' ùr còmhla ris an Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich

  Seirbheis toiseach bliadhn' ùr còmhla ris an Urr Alasdair MacAmhlaigh.

  First broadcast: 04 Jan 2015

  Image for Seirbheis toiseach bliadhn' ùr còmhla ris an Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich Not currently available
 4. 28/12/2014

  Gaelic archive religious service.

  First broadcast: 28 Dec 2014

  Image for 28/12/2014 This episode will be available soon
 5. An Canan Seumas MacNèill, Cathair-Eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban, le seirbheis deireadh bliadhna

  Seirbheis deireadh bliadhna còmhla ris a' Chanan Seumas MacNèill, Cathair-Eaglais an Òbain

  First broadcast: 28 Dec 2014

  Image for An Canan Seumas MacNèill, Cathair-Eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban, le seirbheis deireadh bliadhna This episode will be available soon
 6. An Canan Aonghas MacCuithein - Nollaig 1974

  Seirbheis Nollaig bho 1974 à Eaglais Reul na Mara, Bàgh a' Chaisteil.

  First broadcast: 21 Dec 2014

  Image for An Canan Aonghas MacCuithein - Nollaig 1974 This episode will be available soon
 7. Ullachadh Nollaige còmhla ri Mgr Iain P MacFhionghuin

  Ullachadh Nollaige le Mgr Iain P MacFhionghuin, paraiste sgìre Bharraigh agus Bhatarsaigh.

  First broadcast: 21 Dec 2014

  Image for Ullachadh Nollaige còmhla ri Mgr Iain P MacFhionghuin This episode will be available soon
 8. An t- Urr Dòmhnall Iain Moireasdan, ministear-cuideachaidh aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart

  Còmhla ris an Urr D I Moireasdan, ministear-cuideachaidh Eaglais na h-Alba, an Tairbeart.

  First broadcast: 14 Dec 2014

 9. An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin 1995 - 2/2

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin bho 1995.

  First broadcast: 07 Dec 2014

 10. An t-Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach

  Còmhla ris an Urr Iain MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 07 Dec 2014

 11. An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin 1995 - 1/2

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin bho 1995.

  First broadcast: 30 Nov 2014

 12. An t-Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas

  Còmhla ris an Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor a' Chnuic san Rubha ann an Leòdhas.

  First broadcast: 30 Nov 2014

 13. An t-Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba, Port Righ 1995

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 23 Nov 2014

 14. An t-Urr Ùisdean Stiùbhart, ministear Eaglais na h-Alba Beàrnaraigh agus Ùige

  An t-Urr Ùisdean Stiùbhart, ministear Eaglais na h-Alba Beàrnaraigh agus Ùige.

  First broadcast: 23 Nov 2014

 15. An t-Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba 1995 - 1/2

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 16 Nov 2014

  Image for An t-Urr Iain Fearghasdan, Eaglais na h-Alba 1995 - 1/2 Not currently available
 16. Dòmhnall Iain Moireasdan, searmonaiche aig an Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis

  Còmhla ri D I Moireasdan, searmonaiche san Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis.

  First broadcast: 16 Nov 2014

  Image for Dòmhnall Iain Moireasdan, searmonaiche aig an Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis Not currently available
 17. Seirbheis Didòmhnaich Cuimhneachaidh - An t-Oll Urr Ruairidh MacLeòid

  Seirbheis airson Didòmhnaich Cuimhneachaidh còmhla ris an Oll Urr Ruairidh MacLeòid.

  First broadcast: 09 Nov 2014

  Image for Seirbheis Didòmhnaich Cuimhneachaidh - An t-Oll Urr Ruairidh MacLeòid Not currently available
 18. An t-Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair 1994

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair nach maireann.

  First broadcast: 02 Nov 2014

  Image for An t-Urr Gilleasbuig Mac a' Phiocair 1994 Not currently available
 19. An t-Urr Calum Iain MacLeòid, ministear Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas

  Còmhla ris an Urr Calum Iain MacLeòid, ministear Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas.

  First broadcast: 02 Nov 2014

  Image for An t-Urr Calum Iain MacLeòid, ministear Eaglais Shaor a' Bhac ann an Leòdhas Not currently available
 20. An t-Urr Aonghas MacLeòid, Eaglais Shaor an Rubha 1994

  Archive gaelic religious service.

  First broadcast: 26 Oct 2014

  Image for An t-Urr Aonghas MacLeòid, Eaglais Shaor an Rubha 1994 Not currently available
 21. Graham Moireasdan, searmonaiche, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu

  Còmhla ri Graham Moireasdan, searmonaiche aig Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu.

  First broadcast: 26 Oct 2014

  Image for Graham Moireasdan, searmonaiche, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu Not currently available
 22. An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach, Eilean Arainn

  Còmhla ris an Urr Dòmhnall MacLeòid bhon Eaglais Shaor Leantainneach ann an Eilean Arainn.

  First broadcast: 19 Oct 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, an Eaglais Shaor Leantainneach, Eilean Arainn Not currently available
 23. Seirbheis a' Mhòid, Inbhir Nis 2014

  Seirbheis a' Mhòid a' tighinn thugainn beò bho Àrd-Eaglais Inbhir Nis.

  First broadcast: 12 Oct 2014

  Image for Seirbheis a' Mhòid, Inbhir Nis 2014 Not currently available
 24. 12/10/2014

  Seirbheis còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.

  First broadcast: 12 Oct 2014

  Image for 12/10/2014 Not currently available
 25. Seirbheis a' Mhòid, Àrd Ruigh 1993 - an t-Urr Jack MacArtair agus Mgr Dòmhnall Cuimeanach

  Seirbheis bho Mhòd Àrd Ruighe an '93 leis an Urr Jack MacArtair 's Mgr Dòmhnall Cuimeanach

  First broadcast: 05 Oct 2014

  Image for Seirbheis a' Mhòid, Àrd Ruigh 1993 - an t-Urr Jack MacArtair agus Mgr Dòmhnall Cuimeanach Not currently available
 26. An t-Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 05 Oct 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacIllFhinnein, Eaglais na h-Alba Not currently available
 27. Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987

  Seirbheis bho 1987 còmhla ri Iain Caimbeul, miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 28 Sep 2014

  Image for Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987 Not currently available
 28. An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996

  Seirbheis bho 1996 còmhla ris an Urr Iain Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 21 Sep 2014

  Image for An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996 Not currently available

Copyright © 2014 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss