iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. Image for An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt 1992 - 2/2 Not currently available
 2. An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr

  Seirbheis shònraichte a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thòisich An Cogadh Mòr.

  First broadcast: 03 Aug 2014

  Image for An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr Not currently available
 3. An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt ann an1992

  Seirbheis bho 1992 còmhla ris an Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt.

  First broadcast: 27 Jul 2014

 4. An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003

  Seirbheis bho 2003 còmhla ris an Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 20 Jul 2014

 5. An t-Oll Dòmhnall Meek bho 1996

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Oll Dòmhnall Meek bho 1996.

  First broadcast: 13 Jul 2014

 6. An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2

  Còmhla ris an Urr D I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart.

  First broadcast: 06 Jul 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2 Not currently available
 7. 29/06/2014

  1/2. Còmhla ris an Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994.

  First broadcast: 29 Jun 2014

  Image for 29/06/2014 Not currently available
 8. An t-Urr Sean Ankers, ministear ùr aig an Eaglais Shaor

  Còmhla ris an Urr Sean Ankers, a tha air cead-searmonachaidh fhaighinn san Eaglais Shaor.

  First broadcast: 29 Jun 2014

  Image for An t-Urr Sean Ankers, ministear ùr aig an Eaglais Shaor Not currently available
 9. An t-Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid bho 2003

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Oll Urr Dòmhnall MacLeòid bho 2003.

  First broadcast: 22 Jun 2014

  Image for An t-Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid bho 2003 Not currently available
 10. An Canan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban

  Còmhla ris a' Chanan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban.

  First broadcast: 22 Jun 2014

  Image for An Canan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban Not currently available
 11. An t-Urr Eachann Moireasdan - Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2

  2/2 Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Eachann Moireasdan bho 1995.

  First broadcast: 15 Jun 2014

  Image for An t-Urr Eachann Moireasdan - Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2 Not currently available
 12. An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt

  Còmhla ris an Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt.

  First broadcast: 15 Jun 2014

  Image for An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt Not currently available
 13. An t-Urr Eachann Moireasdan 1995 - 1/2

  1/2. Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Eachann Moireasdan bho 1995.

  First broadcast: 08 Jun 2014

  Image for An t-Urr Eachann Moireasdan 1995 - 1/2 Not currently available
 14. An t-Urr Tommy MacFhionghuin

  Còmhla ris an Urr Tommy MacFhionghuin, an Eaglais Shaor.

  First broadcast: 08 Jun 2014

  Image for An t-Urr Tommy MacFhionghuin Not currently available
 15. An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain - 2/2

  2/2 Leis an Oll. Urr I A MacLeòid a bha an Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain ann an 1993.

  First broadcast: 01 Jun 2014

  Image for An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain - 2/2 Not currently available
 16. An t-Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba, air an Tairbeart

  Còmhla ris an Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 01 Jun 2014

  Image for An t-Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba, air an Tairbeart Not currently available
 17. An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain

  1/2. Còmhla ris an Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain.

  First broadcast: 25 May 2014

  Image for An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain Not currently available
 18. An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois

  Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich agus Manachainn Rois.

  First broadcast: 25 May 2014

  Image for An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois Not currently available
 19. Seirbheis bho Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire 1994

  Seirbheis Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire bho Eaglais Shaor Naomh Chaluim Chille 1994.

  First broadcast: 18 May 2014

  Image for Seirbheis bho Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire 1994 Not currently available
 20. An t-Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich 2014

  Seirbheis còmhla ris an Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich.

  First broadcast: 18 May 2014

  Image for An t-Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich 2014 Not currently available
 21. Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 2/2

  Seirbheis còmhla ri Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996.

  First broadcast: 11 May 2014

  Image for Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 2/2 Not currently available
 22. An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu

  Còmhla ris an Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-leasaichte, Glaschu.

  First broadcast: 11 May 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu Not currently available
 23. Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 1/2

  Seirbheis còmhla ri Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996.

  First broadcast: 04 May 2014

  Image for Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 1/2 Not currently available
 24. An t-Urr Aonghas I Dòmhnallach

  Còmhla ris an Urr A I Dòmhnallach a bha na mhinistear ann an Eaglais a Sear, Inbhir Nis.

  First broadcast: 04 May 2014

  Image for An t-Urr Aonghas I Dòmhnallach Not currently available
 25. An Canan Calum MacNèill 1995

  Seirbheis Didòmhnaich às dèidh na Càisge bho 1995 còmhla ris a' Chanan Calum MacNèill.

  First broadcast: 27 Apr 2014

  Image for An Canan Calum MacNèill 1995 Not currently available
 26. An t- Urr Donnchadh MacLeòid, Eaglais Shaor Dhòrnaich

  Còmhla ris an Urr Donnchadh MacLeòid, Eaglais Shaor Dhòrnaich.

  First broadcast: 27 Apr 2014

  Image for An t- Urr Donnchadh MacLeòid, Eaglais Shaor Dhòrnaich Not currently available
 27. An Canan Calum MacNèill bho 1995

  Seirbheis Didòmhnaich na Càisg còmhla ris a' Chanan Calum MacNèill (nach maireann).

  First broadcast: 20 Apr 2014

  Image for An Canan Calum MacNèill bho 1995 Not currently available
 28. Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Bhatarsaigh

  Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Eaglais Moire nan Tonn agus Naomh Eòin, Bhatarsaigh.

  First broadcast: 20 Apr 2014

  Image for Seirbheis Didòmhnaich na Càisge à Bhatarsaigh Not currently available
 29. An t-Urr Iain Fearghasdan 2001

  Seirbheis bho 2001 còmhla ris an Urr Iain Fearghasdan nach maireann bho Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 13 Apr 2014

  Image for An t-Urr Iain Fearghasdan 2001 Not currently available
 30. Didòmhnaich Slat Phailm le Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein

  Seirbheis airson Didòmhnaich Slat Phailm còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.

  First broadcast: 13 Apr 2014

  Image for Didòmhnaich Slat Phailm le Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss