iPlayer Radio What's New?

Dèanamaid Adhradh Episode guide

 1. Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987

  Seirbheis bho 1987 còmhla ri Iain Caimbeul, miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 28 Sep 2014

  Image for Iain Caimbeul, Miseanaraidh aig Eaglais na h-Alba 1987 This episode will be available soon
 2. An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996

  Seirbheis bho 1996 còmhla ris an Urr Iain Mac a' Ghobhainn.

  First broadcast: 21 Sep 2014

  Image for An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996 This episode will be available soon
 3. An t-Urr Cailean T MacCoinnich bho 1987

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Cailean T MacCoinnich bho 1987.

  First broadcast: 14 Sep 2014

 4. An t-Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacAoidh bho Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 07 Sep 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2 Not currently available
 5. An t-Urr Domhnall MacAoidh bho 1995 - 1/2

  Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacAoidh, Eaglais na h-Alba 1995.

  First broadcast: 31 Aug 2014

  Image for An t-Urr Domhnall MacAoidh bho 1995 - 1/2 Not currently available
 6. An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 2/2

  2/2. Seirbheis còmhla ris an Urr Coinneach Fearghasdan, Eaglais Shaor Chrois 2002.

  First broadcast: 24 Aug 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 2/2 Not currently available
 7. An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 1/2

  1/2. Seirbheis còmhla ris an Urr Coinneach Fearghasdan, Eaglais Shaor Chrois 2002.

  First broadcast: 17 Aug 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Fearghasdan 2002 - 1/2 Not currently available
 8. An t-Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba 2002

  Seirbheis bho 2002 còmhla ris an Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 10 Aug 2014

  Image for An t-Urr Jack MacArtair (nach maireann) bho Eaglais na h-Alba 2002 Not currently available
 9. Image for An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt 1992 - 2/2 Not currently available
 10. An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr

  Seirbheis shònraichte a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thòisich An Cogadh Mòr.

  First broadcast: 03 Aug 2014

  Image for An t-Urr Eachann MacCoinnich - Seirbheis a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a thoisich An Cogadh Mòr Not currently available
 11. An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt ann an1992

  Seirbheis bho 1992 còmhla ris an Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt.

  First broadcast: 27 Jul 2014

  Image for An t-Oll Urr Iain D Caimbeul, Eaglais Shaor Shnìosoirt ann an1992 Not currently available
 12. An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003

  Seirbheis bho 2003 còmhla ris an Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach.

  First broadcast: 20 Jul 2014

  Image for An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003 Not currently available
 13. An t-Oll Dòmhnall Meek bho 1996

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Oll Dòmhnall Meek bho 1996.

  First broadcast: 13 Jul 2014

  Image for An t-Oll Dòmhnall Meek bho 1996 Not currently available
 14. An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2

  Còmhla ris an Urr D I Moireasdan, ministear-cuideachaidh, Eaglais na h-Alba, an Tairbeart.

  First broadcast: 06 Jul 2014

  Image for An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994 - 2/2 Not currently available
 15. 29/06/2014

  1/2. Còmhla ris an Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid nan Granndach, Glaschu 1994.

  First broadcast: 29 Jun 2014

  Image for 29/06/2014 Not currently available
 16. An t-Urr Sean Ankers, ministear ùr aig an Eaglais Shaor

  Còmhla ris an Urr Sean Ankers, a tha air cead-searmonachaidh fhaighinn san Eaglais Shaor.

  First broadcast: 29 Jun 2014

  Image for An t-Urr Sean Ankers, ministear ùr aig an Eaglais Shaor Not currently available
 17. An t-Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid bho 2003

  Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Oll Urr Dòmhnall MacLeòid bho 2003.

  First broadcast: 22 Jun 2014

  Image for An t-Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid bho 2003 Not currently available
 18. An Canan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban

  Còmhla ris a' Chanan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban.

  First broadcast: 22 Jun 2014

  Image for An Canan Seumas MacNèill, Cathar-eaglais Naomh Chaluim Chille san Òban Not currently available
 19. An t-Urr Eachann Moireasdan - Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2

  2/2 Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Eachann Moireasdan bho 1995.

  First broadcast: 15 Jun 2014

  Image for An t-Urr Eachann Moireasdan - Eaglais na h-Alba 1995 - 2/2 Not currently available
 20. An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt

  Còmhla ris an Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt.

  First broadcast: 15 Jun 2014

  Image for An t-Urr Murchadh A MacLeòid, Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt Not currently available
 21. An t-Urr Eachann Moireasdan 1995 - 1/2

  1/2. Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Eachann Moireasdan bho 1995.

  First broadcast: 08 Jun 2014

  Image for An t-Urr Eachann Moireasdan 1995 - 1/2 Not currently available
 22. An t-Urr Iain Mac a' Ghobhainn bho 1996

  Còmhla ris an Urr Tommy MacFhionghuin, an Eaglais Shaor.

  First broadcast: 08 Jun 2014

 23. An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain - 2/2

  2/2 Leis an Oll. Urr I A MacLeòid a bha an Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain ann an 1993.

  First broadcast: 01 Jun 2014

  Image for An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain - 2/2 Not currently available
 24. An t-Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba, air an Tairbeart

  Còmhla ris an Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba.

  First broadcast: 01 Jun 2014

  Image for An t-Urr Tormod MacÌomhair a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba, air an Tairbeart Not currently available
 25. An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain

  1/2. Còmhla ris an Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain.

  First broadcast: 25 May 2014

  Image for An t-Oll. Urr I A MacLeòid bho 1993 - Eaglais Shaor Inbhir Pheofharain Not currently available
 26. An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois

  Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich agus Manachainn Rois.

  First broadcast: 25 May 2014

  Image for An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois Not currently available
 27. Seirbheis bho Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire 1994

  Seirbheis Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire bho Eaglais Shaor Naomh Chaluim Chille 1994.

  First broadcast: 18 May 2014

  Image for Seirbheis bho Àrd-sheanadh na h-Eaglaise Saoire 1994 Not currently available
 28. An t-Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich 2014

  Seirbheis còmhla ris an Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich.

  First broadcast: 18 May 2014

  Image for An t-Urr Ailean Moireach, Modaràtair na h-Eaglaise Saoire Leantainnich 2014 Not currently available
 29. Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 2/2

  Seirbheis còmhla ri Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996.

  First broadcast: 11 May 2014

  Image for Iain MacSuain, Leughadair aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 1996 - 2/2 Not currently available
 30. An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu

  Còmhla ris an Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-leasaichte, Glaschu.

  First broadcast: 11 May 2014

  Image for An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss