iPlayer Radio What's New?

Aileag Episode guide

 1. 25/04/2014

  Sgoilearan Ghàidhlig Inbhir Nis anns a' chathair le prògram sònraichte.

  First broadcast: 25 Apr 2014

  Image for 25/04/2014 This episode will be available soon
 2. 18/04/2014

  Sgoilearan Dhalbroig ag innse dè a bhios iad ris airson laithean saora na Càisg.

  First broadcast: 18 Apr 2014

 3. 11/04/2014

  Suil air an dùthaich Sealainn Nuadh agus an teaghlach Rìoghail air chuairt ann an dràsta.

  First broadcast: 11 Apr 2014

  Image for 11/04/2014 Not currently available
 4. 04/04/2014

  A' comharrachadh leth chiad bliadhna bhon a dh'fhosgail Seaworld Orlando ann a Florida.

  First broadcast: 04 Apr 2014

  Image for 04/04/2014 Not currently available
 5. 28/03/2014

  A' comharrachadh Là na Màthraichean còmhla ri Shona Nic a' Phiocair. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 28 Mar 2014

  Image for 28/03/2014 Not currently available
 6. 21/03/2014

  An-diugh cò agaibh a th'air a bhith a' togail airgid airson Latha Sport Relief 2014.

  First broadcast: 21 Mar 2014

  Image for 21/03/2014 Not currently available
 7. 14/03/2014

  Sgoilearan Sir E Scott air an Tairbeart a' comharrachadh Là Matamataigs an t-Saoghail.

  First broadcast: 14 Mar 2014

  Image for 14/03/2014 Not currently available
 8. 07/03/2014

  Tha leth cheud bliadhna ann bho sgèith Mary Poppins a-steach do thaigh ann an Lunnain.

  First broadcast: 07 Mar 2014

  Image for 07/03/2014 Not currently available
 9. 28/02/2014

  An-diugh fios mu Alexander Graham Bell a dh'ìnnlich a' fòn.

  First broadcast: 28 Feb 2014

  Image for 28/02/2014 Not currently available
 10. 21/02/2014

  Sùil air Geamannan Oilimpigeach a' Gheamhraidh 's iad a' crìochnachadh a dh'aithghearr.

  First broadcast: 21 Feb 2014

  Image for 21/02/2014 Not currently available
 11. 14/02/2014

  Sgoilearan Shiaboist agus sgoilearan Phaibil le dùrachdan gaoil airson Là Naomh Bhalentine

  First broadcast: 14 Feb 2014

  Image for 14/02/2014 Not currently available
 12. 07/02/2014

  Fios mu Gheamannan Oilimpigeach a' Gheamhraidh a tha a' tòiseachadh ann an Sochi, san Ruis

  First broadcast: 07 Feb 2014

  Image for 07/02/2014 Not currently available
 13. 31/01/2014

  A' comharrachadh Bliadhn' Ùr nan Sìonach le fiosrachadh mu Bhliadhna an Eich.

  First broadcast: 31 Jan 2014

  Image for 31/01/2014 Not currently available
 14. 24/01/2014

  Na cinn-fionn a' comharrachadh ceud bliadhna aig sù Dhùn Èidinn.

  First broadcast: 24 Jan 2014

  Image for 24/01/2014 Not currently available
 15. 17/01/2014

  Latha Winnie the Pooh còmhla ri Eeyore, Piglet, Tigger agus Christopher Robbin.

  First broadcast: 17 Jan 2014

  Image for 17/01/2014 Not currently available
 16. 10/01/2014

  Sgoilearan Ghàidhlig Inbhir Nis anns a' chathair le prògram sònraichte. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 10 Jan 2014

  Image for 10/01/2014 Not currently available
 17. 03/01/2014

  Cothrom èisteachd ri criomagan bho phrògraman Aileag ann an 2013. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 03 Jan 2014

  Image for 03/01/2014 Not currently available
 18. 27/12/2013

  Tha Janice Ann 's Calum an Èirinn a' leantainn buidheann-òigridh à Leòdhas.

  First broadcast: 27 Dec 2013

  Image for 27/12/2013 Not currently available
 19. Aileag na Nollaige

  Prògram sònraichte à Bunsgoil Lacasdail ann an Leòdhas.

  First broadcast: 25 Dec 2013

  Image for Aileag na Nollaige Not currently available
 20. 20/12/2013

  Blas na Nollaig air prògram na seachdain 'sa còmhla ri Janice Ann. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 20 Dec 2013

  Image for 20/12/2013 Not currently available
 21. 13/12/2013

  Chaidh Christina agus Eilidh à Inbhir Nis a dh'fhaicinn am panto Sleeping Beauty.

  First broadcast: 13 Dec 2013

  Image for 13/12/2013 Not currently available
 22. 06/12/2013

  Ath-chraoladh do phrògram sònraichte le farpaisich a' Mhòid.

  First broadcast: 06 Dec 2013

  Image for 06/12/2013 Not currently available
 23. 29/11/2013

  Prògram sònraichte le clann Sgoil Taobh na Pàirce an Dùn Èideann ag innse mun sgoil ùr aca

  First broadcast: 29 Nov 2013

  Image for 29/11/2013 Not currently available
 24. 22/11/2013

  Mar a tha sgoilearan Taobh Siar Leòdhais a' togail airgid do bhochdan Malawi.

  First broadcast: 22 Nov 2013

  Image for 22/11/2013 Not currently available
 25. 15/11/2013

  Beachdan chloinne, ceòl agus spòrs gu leòr còmhla ri Janice Ann NicAoidh.

  First broadcast: 15 Nov 2013

  Image for 15/11/2013 Not currently available
 26. 08/11/2013

  Tha an tè a sgrìobh an Gruffalo, Julia Donaldson, air tadhal air Sgoil ann an Rubha.

  First broadcast: 08 Nov 2013

  Image for 08/11/2013 Not currently available
 27. 01/11/2013

  Ro-shealladh dhen phrògram Katie Mòrag a chì sinn air CBeebies Didòmhnaich 's a tighinn.

  First broadcast: 01 Nov 2013

  Image for 01/11/2013 Not currently available
 28. 25/10/2013

  Tha Janice Ann 's Calum an Èirinn a' leantainn buidheann-òigridh à Leòdhas.

  First broadcast: 25 Oct 2013

  Image for 25/10/2013 Not currently available
 29. 16/10/2013

  Prògram sònraichte le farpaisich a' Mhòid còmhla ri Janice Ann beò bho stiùidio Ghlaschu.

  First broadcast: 16 Oct 2013

  Image for 16/10/2013 Not currently available
 30. 11/10/2013

  Sùil air àiteachan spòrsail Ghlaschu mus tig Geamannan a' Cho-fhlaitheis. Ath-chraoladh.

  First broadcast: 11 Oct 2013

  Image for 11/10/2013 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.