iPlayer Radio What's New?

Aileag Episode guide

 1. 19/09/2014

  Beachdan chloinne, ceòl agus spòrs gu leòr còmhla ri Shona Nic a' Phiocair.

  First broadcast: 19 Sep 2014

  Image for 19/09/2014 This episode will be available soon
 2. 12/09/2014

  Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich còmhla ri Shona agus Marnie.

  First broadcast: 12 Sep 2014

 3. 05/09/2014

  Beachdan sgoilearan a' Bhac ann an Leòdhas air a' phrògram an X Factor.

  First broadcast: 05 Sep 2014

  Image for 05/09/2014 Not currently available
 4. 29/08/2014

  Beatha nan saighdearan anns na trainnsichean aig àm A' Chiad Chogaidh. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 29 Aug 2014

  Image for 29/08/2014 Not currently available
 5. 22/08/2014

  Carson a tha Loom Bands air saoghal nan dèideagan a ghabhail thairis?

  First broadcast: 22 Aug 2014

  Image for 22/08/2014 Not currently available
 6. 15/08/2014

  Sreath ùr gach seachdain a' comharrachadh ceud bliadhna bho thòisich an Cogadh Mhòr.

  First broadcast: 15 Aug 2014

  Image for 15/08/2014 Not currently available
 7. 08/08/2014

  Janice Ann a' toirt sùil air ais air Geamannan a' Cho-fhlaitheis 2014.

  First broadcast: 08 Aug 2014

  Image for 08/08/2014 Not currently available
 8. 01/08/2014

  An t-seachdain seo tha Janice Ann aig Geamannan a' Cho-fhlaitheis ann an Glaschu.

  First broadcast: 01 Aug 2014

  Image for 01/08/2014 Not currently available
 9. 25/07/2014

  Janice Ann agus Marnie a' toirt sùil air adhart gu Geamannan a' Cho-Fhlaitheis.

  First broadcast: 25 Jul 2014

  Image for 25/07/2014 Not currently available
 10. 18/07/2014

  Aileag còmhla ri Janice Ann agus Annabel 's iad air a bhith aig Fèis Cheilteach Innse Gall

  First broadcast: 18 Jul 2014

  Image for 18/07/2014 Not currently available
 11. 11/07/2014

  Tha Shona agus Marnie a' comharrachadh turas Baton na Banrigh ann an Steòrnabhagh.

  First broadcast: 11 Jul 2014

  Image for 11/07/2014 Not currently available
 12. 04/07/2014

  Beachdan chloinne, ceòl agus spòrs gu leòr còmhla ri Shona Nic a' Phiocair.

  First broadcast: 04 Jul 2014

  Image for 04/07/2014 Not currently available
 13. 27/06/2014

  Laithean-saora na sgoiltean agus bidh sgoilearan Leòdhais ag innse na planaichean aca.

  First broadcast: 27 Jun 2014

  Image for 27/06/2014 Not currently available
 14. 20/06/2014

  Tha Shona a' comharrachadh Seachdain na Rothairean còmhla ri sgoilearan Sir E Scott.

  First broadcast: 20 Jun 2014

  Image for 20/06/2014 Not currently available
 15. 13/06/2014

  Sgoilearan Ghàidhlig Ghlaschu a' comharrachadh gun do bhuannaich iad Cuach na Cloinne.

  First broadcast: 13 Jun 2014

  Image for 13/06/2014 Not currently available
 16. 06/06/2014

  An t-seachdain seo tha Shona fodha gu glùinean ann am poll-mhònach. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 06 Jun 2014

  Image for 06/06/2014 Not currently available
 17. 30/05/2014

  An t-seachdain seo sùil air a' film ùr aig Disney Maleficent. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 30 May 2014

  Image for 30/05/2014 Not currently available
 18. 23/05/2014

  An t-seachdain seo sùil air a' film ùr Postman Pat: The Movie. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 23 May 2014

  Image for 23/05/2014 Not currently available
 19. 16/05/2014

  Tha sgoilearan à Bun Sgoil Steòrnabhaigh ag innse mu na rudan a tha gam fàgail toilichte.

  First broadcast: 16 May 2014

  Image for 16/05/2014 Not currently available
 20. 09/05/2014

  Sgoilearan Inbhir Pheotharain ag innse mun phròiseict aca mu Gheamannan a' Cho-fhlaitheis.

  First broadcast: 09 May 2014

  Image for 09/05/2014 Not currently available
 21. 02/05/2014

  Tha sgoilearan Inbhir Nis ag innse dè na seòrsaichean dannsa a tha a còrdadh riutha.

  First broadcast: 02 May 2014

  Image for 02/05/2014 Not currently available
 22. 25/04/2014

  Sgoilearan Ghàidhlig Inbhir Nis anns a' chathair le prògram sònraichte.

  First broadcast: 25 Apr 2014

  Image for 25/04/2014 Not currently available
 23. 18/04/2014

  Sgoilearan Dhalbroig ag innse dè a bhios iad ris airson laithean saora na Càisg.

  First broadcast: 18 Apr 2014

  Image for 18/04/2014 Not currently available
 24. 11/04/2014

  Suil air an dùthaich Sealainn Nuadh agus an teaghlach Rìoghail air chuairt ann an dràsta.

  First broadcast: 11 Apr 2014

  Image for 11/04/2014 Not currently available
 25. 04/04/2014

  A' comharrachadh leth chiad bliadhna bhon a dh'fhosgail Seaworld Orlando ann a Florida.

  First broadcast: 04 Apr 2014

  Image for 04/04/2014 Not currently available
 26. 28/03/2014

  A' comharrachadh Là na Màthraichean còmhla ri Shona Nic a' Phiocair. bbc.co.uk/aileag.

  First broadcast: 28 Mar 2014

  Image for 28/03/2014 Not currently available
 27. 21/03/2014

  An-diugh cò agaibh a th'air a bhith a' togail airgid airson Latha Sport Relief 2014.

  First broadcast: 21 Mar 2014

  Image for 21/03/2014 Not currently available
 28. 14/03/2014

  Sgoilearan Sir E Scott air an Tairbeart a' comharrachadh Là Matamataigs an t-Saoghail.

  First broadcast: 14 Mar 2014

  Image for 14/03/2014 Not currently available
 29. 07/03/2014

  Tha leth cheud bliadhna ann bho sgèith Mary Poppins a-steach do thaigh ann an Lunnain.

  First broadcast: 07 Mar 2014

  Image for 07/03/2014 Not currently available
 30. 28/02/2014

  An-diugh fios mu Alexander Graham Bell a dh'ìnnlich a' fòn.

  First broadcast: 28 Feb 2014

  Image for 28/02/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss