This programme is not currently available on BBC iPlayer

Peann a Chlachair

Cha b' ann le sgeilb ach leis a pheann a thug Domhnull MacLeoid suidheachadh na fuadaichean ann an Cataibh gu aire dhaoine gu h-eadar-nàiseanta. Co bh' ann agus ciamar a thànaig e gu bhi a' sgaoileadh na sgeòil.

The intriguing story of Donald MacLeod, the Strathnaver stonemason who brought the experiences of his fellow Gaels during the Sutherland Clearances to an international audience.

Release date:

45 minutes

Last on

Mon 30 Jun 2014 22:30