Gwrando
Yn Fyw : C2
Ifan Evans - 02/09/2014
BBC Radio Cymru

Cysylltwch â Byd Amaeth

Ebost

deitomos@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Byd Amaeth

BBC Radio Cymru

Canolfan y BBC

Bryn Meirion

Bangor

LL57 2BY