Cawl Pwmpen Dorothy Williams

Gan ei bod yn agosáu at Calan Gaeaf mae Dorothy yn rhannu rysáit Cawl Pwmpen.

Rysait Cawl Pwmpen Dorothy Williams

Cawl Pwmpen

Poethwch ddwy lwy fawr o olew olewydd mewn sosban go fawr, ac ychwanegwch un winwnsyn weddol o faint - wedi ei dorri'n fan. Coginiwch nes ei fod yn feddal.

Ychwanegwch bwys a chwarter (700 gram) o gnawd y bwmpen - wedi ei dorri'n giwbiau . ***PEIDIWCH A DEFNYDDIO'R HADAU***

Ychwanegwch 500ml - bron I beint o stoc llysiau, a bewrch y gymysgedd am ddeng munud nes bod y bwmpen yn feddal.

Yna bydd angen blendio'r cyfan a'I aildwymo - gan ychwanegu pupur du.

Mae modd gweini'r cawl drwy ei arllwys yn ol I mewn I'r bwmpen OS OES YNA O LEIA HANNER MODFEDD O GNAWD (FEL WAL) AR OL.

Neu gweiniwch mewn powlen - ac ychwanegu iogwrt braster isel yn ei ganol.

Mae hwn yn cyfateb I un o'r pump y dydd (llysiau / ffrwythau) ac yn isel o ran braster.

*Os oes peth o gnawd y bwmpen ar ol - mae modd ei rostio efo sinsir a garlleg. Bydd rhain yn tynnu'r blas gorau o'r bwmpen.*