Gwrando
Yn Fyw : C2
Y Teimlad - 18/09/2014
BBC Radio Cymru

Cysylltu â rhaglen Dei Tomos

Ebost

deitomos@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Dei Tomos

BBC Radio Cymru

Canolfan y BBC

Bryn Meirion

Bangor

LL57 2BY