Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!

Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.

27 Rhagfyr

Swnami, Y Bandana, Ysgol Sul, Uumar

Neuadd y Farchnad, Crymych

27 Rhagfyr

Cowbois Rhos Botwnnog, Memory Clinic, Palenco

Neuadd Ogwen, Bethesda

31 Rhagfyr

Bass Clef, R. Seiliog, Gwenno, Macho City, DJs Cam o'r Tywyllwch (Peski)

Canolfan Chapter, Caerdydd

10 Ionawr

Geraint Lovgreen a'r Enw Da

Y Marine, Cricieth

15 Ionawr

Kizzy Crawford

Canolfan Chapter, Caerdydd

17 Ionawr

I Fight Lions, Y Rhacs

Cellb, Blaenau Ffestiniog

23 Ionawr

Moniars

Saith Seren, Wrecsam

25 Ionawr

Geraint Jarman a'r Band

Canolfan Chapter, Caerdydd

29 Ionawr

Kizzy Crawford

Caffi The Plan, Caerdydd

30 Ionawr

Mike Peters & Yr Alarm

Venue Cymru, Llandudno

30 Ionawr

Amy Wadge & Pete Riley, Luke Jackson

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

30 Ionawr

Candelas

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

31 Ionawr

Mike Peters & Yr Alarm

Venue Cymru, Llandudno