Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!

Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.

24 Ionawr

I Fight Lions, Y Gweill

CellB, Blaenau Ffestiniog

25 Ionawr

Geraint Jarman a'r Band

Canolfan Chapter, Caerdydd

27 Ionawr

Rebownder a ffrindiau

Stefano's, Pontcanna, Caerdydd. 7pm

29 Ionawr

Kizzy Crawford

Caffi The Plan, Caerdydd

29 Ionawr

R.Seiliog, Trust Fund, DJs Los Campesinos!

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

30 Ionawr

Mike Peters & Yr Alarm

Venue Cymru, Llandudno

30 Ionawr

Amy Wadge & Pete Riley, Luke Jackson

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe

30 Ionawr

Candelas, Swnami, Yr Eira

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

30 Ionawr

Noson 4 a 6: Y Bandana, Calfari, Terfysg

Clwb Canol Dre, Caernarfon

30 Ionawr

Meinir Gwilym

Tafarn Yr Eifl, Llanaelhaearn

31 Ionawr

Mike Peters & Yr Alarm

Venue Cymru, Llandudno

31 Ionawr

Dafydd Iwan, Calfari

Neuadd Ogwen, Bethesda

31 Chwefror

Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, Ysgol Sul

Canolfan Gymdeithasol Talysarn

1 Chwefror

Mike Peters & Yr Alarm

Venue Cymru, Llandudno

4 Chwefror

Nat Johnson, The Gentle Good

Gwdihw, Caerdydd

5 Chwefror

H. Hawkline a gwesteion arbennig

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

7 Chwefror

Gruff Rhys, Y Niwl, Gwenno

Yr Institiwt, Glyn Ebwy

7 Chwefror

Plu

Neuadd Llandderfel, Y Bala

7 Chwefror

Cowbois Rhos Botwnnog

Acapela, Pentyrch, Caerdydd

7 Chwefror

Meinir Gwilym, Gwenan Gibbard

Galeri, Caernarfon

12 Chwefror

H. Hawkline a gwesteion arbennig

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

12 Chwefror

Noson 4 a 6: Hywel Pitts, Noel James, Welsh Whisperer

Clwb Canol Dre, Caernarfon

13 Chwefror

Meinir Gwilym, Gwenan Gibbard

Saith Seren, Wrecsam

17 Chwefror

Ed Holden

Saith Seren, Wrecsam

19 Chwefror

H. Hawkline a gwesteion arbennig

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

26 Chwefror

H. Hawkline a gwesteion arbennig

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

27 Chwefror

Kizzy Crawford

Junction 26, Casnewydd

6 Mawrth

Noson 4 a 6: Cowbois Rhos Botwnnog, Huw Erith, Magi Tudur

Clwb Canol Dre, Caernarfon

7 Mawrth

Huw Chiswell

Acapela, Pentyrch, Caerdydd