Gigs C2

Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!

Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.

20 Hydref

Gwyl Swn 2017

Peace, Idles, Seazoo, Chroma

Tramshed, Caerdydd

20 Hydref

Alys Williams a'r Band

Gwesty'r Llew Du, Tal-y-Bont, Aberystwyth

20 Hydref

Twrw

Y Niwl, Palenco, Papur Wal, DJ Dilys

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

21 Hydref

Y Niwl, Omaloma, Pasta Hull, Ffracas

Pontio, Bangor

21 Hydref

Gwyl Swn 2017: Diwrnod Darganfod

Alice Jemima, Ardyn, Boy Azooga, Campfire Social, Caro, Dan Stock, False Advertising, Himalayas, John Smith, J.W. Riley, Heeva, Kidsmoke, Marthagunn, Rainbow Maniac, Sam Fender, Sea Girls, White Kite, Yowl, Trudy & The Romance

Caerdydd

21 Hydref

Candelas, Y Cledrau

Clwb Pel-Droed Llanidloes

27 Hydref

H a'r Band, Welsh Whisperer

Neuadd y Gwendraeth, Drefach

27 Hydref

Gigs Bach Y Fro

Steve Eaves a Rhai Pobol

Clwb Coronation Cogan, Penarth

28 Hydref

Ail Symudiad, Welsh Whisperer

Canolfan Hermon, Sir Benfro

3 Tachwedd

Twrw

Omaloma, Cpt Smith, OSHH, DJ Garmon

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

4 Tachwedd

Bryn Fon a'r Band, John ac Alun, Phil Gas a'r Band

Neuadd y Farchnad, Caernarfon

4 Tachwedd

Welsh Whisperer

Gwesty'r Marine, Aberystwyth

9 Tachwedd

Welsh Whisperer, Hywel Pitts

Caffi Blue Sky, Bangor

10 Tachwedd

Chroma, Salt Bath, Penny Rich

Le Pub, Casnewydd

10 Tachwedd

Welsh Whisperer

Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid

17 Tachwedd

Chroma, Rat Trap

Cathays Conservative Club, Caerdydd

1 Rhagfyr

Sweet Baboo

Transport, Caerdydd

2 Rhagfyr

Euros Childs, Names

Arad Goch, Aberystwyth

8 Rhagfyr

Euros Childs, Adwaith

Y Parrot, Caerfyrddin

9 Rhagfyr

Estrons, Chroma

Clwb Ifor Bach, Caerdydd