Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!

Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.

6 Mawrth

Y Bandana, Uumar, Mellt, Sam Rhys James, Platform 1

Clwb Rygbi'r Ffwrnes

Noson yn cychwyn am 7:30

6 Mawrth

Noson 4 a 6: Cowbois Rhos Botwnnog, Huw Erith, Magi Tudur

Clwb Canol Dre, Caernarfon

6 Mawrth

Trwbador, Y Pencadlys, Oh Peas!

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

6 Mawrth

Bryn Fon

Tafarn Waunfawr

7 Mawrth

Huw Chiswell

Acapela, Pentyrch, Caerdydd

7 Mawrth

Gig yr Eisteddfod Ryng-golegol 2015

Swnami, Celt, Breichiau Hir, Bromas, Y Cledrau ac Uumar

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Tocynnau yn £10 o flaen llaw, £11 ar y drws

7 Mawrth

Bryn Fon (acwstig)

Marine, Cricieth

7 Mawrth

Dafydd Iwan

Saith Seren, Wrecsam

7 Mawrth

Gig Plaid Cymru

Gwyneth Glyn, Dafydd Iwan, Geraint Lovgreen

Clwb Canol Dre, Caernarfon

12 Mawrth

Breichiau Hir, Clustiau Cwn, Y Ffug

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

14 Mawrth

Calan

Neuadd Ogwen, Bethesda

14 Mawrth

Elin Fflur, Y Cledrau, Y Trwbz

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

18 Mawrth

Calan

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

19 Mawrth

Mike Peters & Alarm

Central Station, Wrecsam

20 Mawrth

Mike Peters & Alarm

Sin City, Abertawe

20 Mawrth

Y Bandana, Yr Angen

Tafarn y Gwachel, Pontardawe

20 Mawrth

Calan, Lowri Evans

Neuadd Goffa Penfro

21 Mawrth

Lowri Evans, Lee Mason

Food at Williams, Penfro

22 Mawrth

Calan

Neuadd Earl Haig, Caerdydd

24 Mawrth

Jamie Bevan

Y Llew Gwyn, Casgwent

11 Ebrill

Gwyl Swn

Rozi Plain, Y Ffug, Keys, Titus Monk, East India Youth, Estrons, Zola Blood, Pretty Vicious, Memory Clinic a llawer mwy

Amryw o leoliadau yng Nghaerdydd

1 Mai

Super Furry Animals

Prifysgol Caerdydd

2 Mai

Super Furry Animals

Prifysgol Caerdydd

2 Mai

Dros y Ffin yn cyflwyno:

Georgia Ruth, Elan Rhys, Patrick Rimes, Lucy Ward, James Findlay, Archie Churchill-Moss

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

3 Mai

Super Furry Animals

Prifysgol Caerdydd