Pwy sydd yn chwarae pryd, ac yn lle? Edrychwch ar restr gigs C2!

Gallwch ebostio C2 ar c2@bbc.co.uk gyda unrhyw gigs.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefan y cysylltir iddi o'r tudalennau yma.

21 Awst

Candelas, Wolf Alice, Darlia

Clwb Ifor Bach, Caerdydd

22 - 24 Awst

Gŵyl Gopr Amlwch 2014

Yws Gwynedd, Elin Fflur a'r Band, Y Moniars, Bryn Fôn a'r Band, Ed Holden, Celt, Wil Tân, John ac Alun, Rhys Meirion a llawer mwy

Amlwch

22 - 24 Awst

Gŵyl Crug Mawr 2014

H a'r Band, Y Bandana, Candelas, R. Seiliog, Ail Symudiad, Mattoidz, Y Ffug, Nofa, Sen Segur, HMS Morris, Y Banditos, Swnami, Yr Eira, Y Reu, Palenco, Plu, Castro, Chris Jones, Breichiau Hir, Y Cledrau, Rogue Jones a llawer mwy

Fferm Oernant, ger Aberteifi

23 Awst

Radio Rhydd, We Are Animal

Neuadd Ogwen, Bethesda

24 Awst

Candelas, Swnami, Yr Eira

Clwb Pêl-droed Llanidloes

24 Awst

Sarah Wynn

Prom Xtra, Bae Colwyn

24 Awst

Sarah Wynn

Royal British Legion, Porthmadog

24 Awst

Meinir Gwilym

Tafarn yr Anglesey, Caernarfon

25 Awst

Bryn Fôn, Gwibdaith Hen Frân, Y Moniars, Meinir Gwilym, Piantel, Swnami, Gildas

Gŵyl Ger y Môr, Y Rhyl, 12pm-8pm

28 Awst

Diwrnod Môr a Mynydd

Eve Goodman, Rhys Morris, Sera Louise a Jenn Wiliams, Lowri Cunnington a ffrindiau

Galeri Caernarfon, 10am - 3pm

28 Awst

Huw Chiswell

Galeri Caernarfon

29 Awst

Lowri Evans

Y Ship, Llangrannog

29 Awst

Meinir Gwilym a disgo LEWGIS i ddilyn

Queens, Porthmadog

29 - 30 Awst

Gŵyl Gwydir

Gruff Rhys, Candelas, Keys, Swnami, Colorama, Gwenno, a mwy

Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

30 Awst

Meic Stevens, Sion Richards

Neuadd Ogwen, Bethesda

30 Awst

Chris Jones, Sean Richards

Gŵyl Bwyd Môr Menai

30 Awst

Sarah Wynn a mwy

Plastonbury, Plas Coch, Ynys Môn

13 Medi

Gig Gŵyl Golwg: Meic Stevens, Plu, Mari Mathias

Neuadd Fictoria, Llanbed

14 Medi

Gig Gŵyl Golwg: Gildas, Lowri Evans, Catrin Herbet, Ail Symudiad, Blodau Gwylltion, Gwilym Bowen Rhys

Prifysgol y Drindod, Llanbed

19 Medi

Fiona Hunter, Kizzy Crawford, DJ Byd Mawr

Galeri Caernarfon, £10, 7.30pm

20 Medi

Dan Amor a mwy

Spirit Of Folk Festival, Dunderry Park, County Meath, Iwerddon

20 Medi

Gŵyl Undydd "The Good Life Experience", gyda Cerys Matthews yn cyflwyno:

Georgia Ruth, Murray Lachlan Young, CC Smugglers, Paprika a mwy

Siop Stâd Fferm Hawarden, Ffordd Caer, Penarlâg, Sir Fflint

21 Medi

Gruff Rhys - American Interior

Penwythnos Dylan, Talacharn

26 Medi

Lowri Evans

Clwb y Cwins, Caerfyrddin