Cysylltu â'r rhaglen

Cysylltwch â chriw Geraint Lloyd

Ebost

geraint@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Geraint Lloyd
BBC Radio Cymru
Adeilad Parry Williams
Campws Penglais
Prifysgol Cymru
Aberystwyth
SY23 2AJ