Gwrando
Yn Fyw : C2
Huw Stephens - 24/11/2014
BBC Radio Cymru

Cysylltwch â'r rhaglen.

Ebost

stiwdio@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Stiwdio
BBC Radio Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YQ