Gwrando
Yn Fyw : Cwis Pop
Cwis Pop - Y Ffeinal: Brynrefail v Plasmawr
BBC Radio Cymru

Pôs rhaglen Geraint Lloyd.

Pos y rhaglen

Pôs y rhaglen

Ateb pos nos Lun - 6 oren

Ateb y pôs diweddaraf

Ateb y pos