Cysylltu â'r rhaglen

Cysylltu â'r Post Prynhawn.

Ebost

postprynhawn@bbc.co.uk

Cyfeiriad

Post Prynhawn
BBC Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY