Cysylltwch â chriw Radio Cymru - Fan Hyn

Mae Hywel Gwynfryn yn dod i'ch ardal chi i ddarganfod be sy'n arbennig am eich milltir sgwar.

Mae Hywel yn edrych ymlaen at eich cwrdd felly cadwch lygad ar y ddalen hon i wybod pryd y bydd acw.

Hoffech chi wahodd Hywel i fod yn rhan o ddathliad arbennig? Seremoni wobrwyo yn yr ysgol, bore coffi, arwerthiant neu efallai byddai gennych ddiddordeb gofyn iddo gyfarch rhwyun wyneb yn wyneb ar eich rhan neu roi sypreis i rhywun!

Os ydych chi'n aelod o glwb Ffermwyr Ifanc, clwb pysgota, dosbarth nos neu gymdeithas debyg ac am estyn gwahoddiad i Hywel ddod draw am sgwrs yna cysylltwch ar unwaith!

Ebost

hywel@bbc.co.uk

Facebook

Hywel Gwynfryn ar Facebook

Cyfeiriad

Radio Cymru - Fan Hyn
BBC Radio Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YQ