Croesair Nadolig

Croesair Nadolig rhaglen Dafydd a Caryl.

Grid y croesair

Cliwiau

Pa neges Nadolig sy'n ymddangos yn y croesair?

1 Cân yr ŵyl

2 Rhoi ryw naid i'r cyfeiriad hwn

3 Ar ei gefn y teithiodd Mair

4 Man y geni

5 Yr anrheg disglair

6 Un arall o'r anrhegion

7 Lle rhoddwyd y baban ar ôl ei eni

8 Anrheg eto

9 Roedd y baban yn gorwedd arno

10 Teithio yr oeddent er mwyn cael eu ------

11 Dilyn hon wnaeth y doethion

12 Daethant o'r dwyrain

13 Gwasanaeth boreol Nadoligaidd

14 Y saer

15 Roedd yn codi ofn

16 Bu raid iddynt adael y defaid

17 Gwraig y saer