#40 mawr Radio Cymru

Caneuon ysgafn mwyaf poblogaidd gwrandawyr Radio Cymru - haf 2016.

1. Rhwng 30ain o Fai a'r 17eg o Awst mae Radio Cymru'n gwahodd pobl i enwi eu hoff ganeuon ysgafn Cymraeg.

2. Mae modd i bawb enwebu hyd at dair cân.

3. Gall pobl enwebu caneuon ar stondinau y BBC yn Eisteddfod Yr Urdd (30 Mai-04 Mehefin), Y Sioe Frenhinol (18-21 Gorffennaf), Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni (29 Gorffennaf – Awst 6ed), ac yn Sioe Môn (Awst 9 a 10)

4. Bydd gwrandawyr hefyd yn cael enwebu caneuon trwy ffonio 03703 500 600. Bydd peiriant ateb ar y rhif hwn 24 awr y dydd.

5. Bydd y caneuon mwyaf poblogaidd yn sylfaen i raglen "Deugain Uchaf" fydd yn cael ei darlledu ar yr 29ain o Awst.

6. Mae'r BBC yn cadw’r hawl i newid trefniadau'r rhaglen hon ar unrhyw adeg.