Croesair Dafydd a Caryl

Cliwiau ar gyfer y croesair.

Dathlu penblwydd y Croesair yn 100 oed ar Raglen Dafydd a Caryl.

Cliwiau

Ar Draws

1 Planhigyn Pren (6)

4 Lle i gadw bwyd yn iach (6)

6 Ateb cadarnhaol (2)

7 Bachgen Mawr (3)

8 Hanesyn diweddar (5)

I Lawr

1 Pair i ferwi bwyd (6)

2 Geneth oer (4)

3 Gall hedfan yn uchel (6)

5 Hapus (3)

7 Yn eiddo i ti (2)

Atebion

Ar Draws

1. COEDEN

4. OERGELL

6. DO

7. DYN

8. NEWYDD

Lawr

1. CROCHAN

2. EIRA

3. EHEDYDD

5. LLON

7. DY