Rysait Tarten Planhigyn wy a Chorbwmpen

Rysait Tarten Planhigyn wy a Chorbwmpen gan Ros McGarry

Ros McGarry ar raglen Bore Cothi.

Cynhwysion:

1 planhigyn wy ,

1 gorbwmpen (courgette) mawr ,

1 pupur unrhyw liw

1 winwnsyn wedi'i dorri'n fân ,

1 tun tomatos wedi'u torri,

Pinsiad o siwgr ,

4 ewin garlleg ,wedi’i falu

2 lwy de paprica mwg ,

11/2 llwy de marjarom sych,

11/2 llwy de basil sych,

2 lwy fwrdd piwrî tomato ,

11/2 lwy de tamari neu saws soia tywyll

2 lwy fwrdd o olew blodyn yr haul ,

halen môr a phupur du ,

ychydig bach o ddŵr oer os angen

Crwst

7 owns o flawd gwyn plaen

2 owns blawd polenta neu polenta wedi’i falu ( defnyddio grinder coffi )

41/2 owns o fenyn di-halen

1 wy wedi’i guro (cadwch ychydig ar ol i roi ar cyn pobi )

ychydig o ddwr oer

pinsiad halen môr

crwst ( heb glwten )

4 owns blawd polenta neu polenta wedi’i falu ( defnyddio grinder coffi )

4 owns blawd gwenith yr hydd

4 owns blawd heb glwten neu blawd reis neu blawd tatws

6 owns menyn di-halen

1 wy wedi’i guro ( cadw ychydig ar ol i roi ar cyn pobi )

ychydig o ddwr oer

pinsiad halen môr

*Byddwch yn ofalus wrth rolio allan y crwst heb glwten a defnyddio tamari nid saws soia

Dull

Dull gwneud y tarten.

Crwst

Rhidyllwch y blawd a halen mewn i fowlen

Gratiwch y menyn yn syth o’r oergell a rwbiwch mewn i’r blawd

Ychwanegwch yr wy ac ychydig bach o ddwr oer a thynnu at ein gilydd

*Byddwch yn ofalus iawn i beidio rhoi gormod o ddwr

Gorchuddiwch gyda clingfilm a rhowch yn yr oergell tra’n gwneud y llenwad

Llenwad

Torrwch yr holl lysiau yn ddarnau weddol o faint

Sleisiwch winwns yn fach

Ffriwch winwns nes yn dryloyw mewn 1 llwy fwrdd o olew

Ychwanegwch blanhigyn wy, pwmpen a phupur ac 1 llwy fwrdd o olew a choginio gyda chaead tan yn weddol feddal

Ychwanegwch berlysiau a halen a phupur a choginiwch am funud

Ychwanegwch y tomatos,siwgr, piwrî a choginio am tua 20-30mun gyda'r caead ymlaen nes yn drwchus

Cymrwch oddi’r pentan i oeri ac ychwanegu’r tamari

Gadwch i oeri cyn mae’r crwst yn cael ei roi ar ben

Llenwch 3 plat nid dysgl ffoil, 8 modfedd (bwydo 2-3) neu 2 ddisgl bastai

Rhanwch y pastai, rholiwch allan a gorchuddio’r llenw

Brwsiwch gyda’r wy sydd ar ol

Rowch yn y ffwrn @ 190-200 a phobi am 35-40 mun

Mae’r tarten yn rhewi’n dda iawn

Gweiniwch gyda thatws a salad neu llysiau gwyrdd