Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru? Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffôn.

Cysylltu â rhaglenni

Y rhif cyffredinol i gysylltu tra bod y rhaglenni ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon neges destun i 67500

Mae cyfeiriadau ebost rhaglenni penodol ar dudalennau'r rhaglenni.

Ebost cyffredinol Radio Cymru yw radio.cymru@bbc.co.uk

Digwyddiadau

I anfon manylion am ddigwyddiadau ebostiwch digwyddiadau@bbc.co.uk

Anfon Sylwadau

Os oes gennych unrhyw sylwadau, adborth neu gŵyn am BBC Radio Cymru neu BBC Cymru cysylltwch â thîm BBC Gwybodaeth Cymru.

Am unrhywbeth arall ebostiwch: radio.cymru@bbc.co.uk

Cyfeiriadau post

Caerdydd

Radio Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YQ


Aberystwyth

Radio Cymru
Adeilad Parry Williams
Campws Penglais
Prifysgol Cymru
Aberystwyth
SY23 3AJ

Bangor

Radio Cymru
Canolfan y BBC
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.