Hoffech chi gysylltu â Radio Cymru? Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffôn.

Cysylltu â rhaglenni

Y rhif cyffredinol i gysylltu tra bod y rhaglenni ar yr awyr yw 03703 500 500

Gallwch hefyd anfon negus destun i 67500

Mae cyfeiriadau ebost rhaglenni penodol ar dudalennau'r rhaglenni.

Digwyddiadau

I anfon manylion at y Digwyddiadur ebostiwch digwyddiadau@bbc.co.uk neu ffoniwch 03703 500 600

Anfon Sylwadau

Os oes gennych unrhyw sylwadau, adborth neu gŵyn am BBC Radio Cymru neu BBC Cymru cysylltwch â thîm BBC Gwybodaeth Cymru.

Am unrhywbeth arall ebostiwch: radio.cymru@bbc.co.uk

Cyfeiriadau post

Caerdydd

Radio Cymru

Y Ganolfan Ddarlledu

Llandaf

Caerdydd

CF5 2YQ

Aberystwyth

Radio Cymru

Adeilad Parry Williams

Campws Penglais

Prifysgol Cymru

Aberystwyth

SY23 3AJ

Bangor

Radio Cymru

Canolfan y BBC

Bryn Meirion

Bangor

LL57 2BY

Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant.