Darlledir BBC Radio Cymru ar draws Cymru ar y tonfeddi FM stereo canlynol:

Trosglwyddydd TonfeddCryfder
Blaenplwyf93.1250kW
Dolgellau94.550W
Ffestiniog92.5190W
Llandyfriog94.587W
Llandecwyn93.8100W
Llwyn-Onn92.7200W
Machynlleth93.8200W
Mynydd Pencarreg94.1384W
Hwlffordd93.720kW
Llanddona94.221kW
Betws-y-Coed92.650W
Conwy93.550W
Deiniolen92.550W
Penmaen Rhos92.8100W
Llangollen104.3115.6kW
Treffynnon104.71250W
Llandinam96.135W
Llanfyllin95.714W
Llanrhaeadr-ym-Mochnant103.8150W
Long Mountain103.6150W
Gwenfô96.8250kW
Aberdâr93.642W
Y Fenni103.5140W
Abertyleri104.3110W
Blaenafon104.1110W
Aberhonddu93.320W
Caerfyrddin93.37W
Carmel104.613kW
Clyro92.410W
Croeserw93.410W
Cwmafan104.5110W
Glyn Ebwy104.6130W
Glynrhedynog104.9110W
Kilvey Hill104.21925W
Llandrindod93.5 2.2.8kW
Llangeinor104.6110W
Llanidloes92.550W
Llyswen104.4110W
Cwm Ogwr95.010W
Pennar94.75W
Pontypwl93.650W
Porth104.5110W
Rheola92.610W
Rhymni104.9120W
Ton Pentre93.26W
Bryn Farteg93.348W