Briathrachas

Facail agus abairtean a tha a’ nochdadh anns an t-sreath agus a dh’fhaodadh a bhith feumail anns a’ chlas no nuair a thathas a’ coimhead gach prògram.

Guirean Grànda - Prògram 1A’ ghriùthrach – Chicken pox

A’ spùt – The runs

Bràmair - Boyfriend

Deit - Date

Guirean - Spot

Hòrmonan - Hormones

Jogadh - Jogging

Maise-gnùis – Make-up

Abair Fàileadh! - Prògram 2

 

Cùbhrachd / Cungaidhean - Perfume

Dìodorant - Deodorant

Fàileadh bodhaig – B.O.

Ùraiche Èadhair – Air Freshener

Caraidean - Prògram 3

 

A’ pògadh - Kissing

Bràmair - Boyfriend

Leannan - Girlfriend

Pòg fhada – Big smooch 

Tuiteamas - Accident

Thòisich e! - Prògram 4A’ sèibheadh - Shaving

Cìochan - Breasts

Oileanaich Iomlaid – Exchange Students

Plastair - Plaster

Sileadh-mìos - Period

Tamponan - Tampons

Tubhailtean Mìosail – Sanitary Towels

Feum air Brà - Prògram 5

 

Brà - Bra

Brà le lìnig – Padded bra

Brà spòrs – Sports bra

Cìochan - Breasts

Oileanaich Iomlaid – Exchange Students

Seòmar-èididh – Changing room

Nigheanan a-mhàin! - Prògram 6

 

A’ cur cèir air mo chasan – Waxing my Legs

Màthair Aoigheachd – Host Mother

Pre-menstrual rudeigin – Pre-menstural something

Rudhadh - Blush

Rùintean-dìomhair – Secret Secrets

Sileadh-mìos - Period

Bliadhna eile! - Prògram 7

 

Brà - Bra

Cìochan - Boobs

Gaoisideach - Hairy

Guirean - Spot

Maitheanas - Forgiveness

Sileadh-mìos - Period

Bruadar Monica - Prògram 8

 

Amasan mòra – Aiming high

Bhidio Pop – Pop Video

Comhachag - Owl

Film aithriseach - Documentary

Maise-gnùis – Make-up

Tarantula – Tarantula

Diofar Dhòighean - Prògram 9

 

A’ gèilleadh - To back down (concede)

Crìochan - Privacy

Drathais - Underpants

Eas-aonta - Disagreement

Beò-ghlacte - Prògram 10

 

Air a bheò-ghlacadh - Hooked

Fiabhras - Fever

Gabhaltach - Contagious

Mumaidh - Mummy

Mumaidhean - Mummies

Rìgh nan Trì Puingean – Three Point King

Breug Bheag Lara - Prògram 11

 

Buadhaiche - Champion

Ciont - Guilt

Cuach - Trophy

Curachd - Canoeing

Easbaigean - Bishops

Frionasach - Nervous

Gambit na Banrìgh – The Queen’s Gambit

Maitheanas - Forgiveness

Pàn - Pawn

Rìdirean - Knights

Tèarainteachd - Security

Tùir - Rooks

Greannach! - Prògram 12

 

Abhcaid - Joke

Bainne milis - Milkshake

Chuir e clach-mhullaich air – That topped it

Cupcakes – Cupcakes

Foileagan - Pancakes

Glas-ghuib – A gag

Hormònan - Hormones

Muffins – Muffins

Robot – Robot

Suirighe - Dating

Cuideachadh Lara - Prògram 13

 

Buigneag - Crybaby

Comhairliche na Sgoile – School Counsellor

Loidhne-cuideachaidh – Telephone Helpline

Mulad / Fo mhulad – The blues

Ughagan - Custard

Dùisg! - Prògram 14

 

Cloc do bhodhaig - Body clock

Hòrmonan - Hormones

Luaths - Laps

Misneachd - Prògram 15

 

Seall agus Inns - Show and Tell

Gaol is Gonadh - Prògram 16

 

Abhcaid - Joke

Buigneag - Loser

Drathais - Knickers

Romansach - Romantic

Sìos is Suas - Prògram 17Bod - Penis

Èirigh gun iarraidh – Unwanted erection

Sruth-fala – Flow of blood

Fàs - Prògram 18Ann an uimhir de dh’fhaoiteag – Wound up

Gaoisid – Hair

Leasaiche bòidhchead – Beauty Therapist

Leibideach - Awkward

Stiall Cèire – Wax Strip

Tha thu air clach-mhullaich a chur air cùisean - You’ve outdone yourself

Caraid Cunnartach - Prògram 19

 

Cainnt-lann – Language lab

Tatù - Tattoo

Suidheachadh Steigeach - Prògram 20

 

Aislingean fliuch – Wet dreams

Bod - Penis

Màthair Aoigheachd / Bean an Taighe – Host Mother

Nòisean - Crush

Ruith-thairis - Rehearsal

Silteachain oidhche – Nocturnal emissions

Suidheachadh steigeach – Sticky situation

M’ eudail air Màrtainn - Prògram 21

 

An aghaidh daoine gèidh - Homophobic

Bràmair - Boyfriend

Bràmair nighean - Girlfriend

Cothromachd - Prògram 22

 

A’ spèileadh - Skating

An aghaidh daoine gèidh - Homophobic

Dìollaid - Saddle

Eòlaiche-inntinn - Psychologist

Iomairt - Campaign

Leannan - Boyfriend

Màthair Aoigheachd – Host Mum

Nòisean – To fancy someone

Rùn-dìomhair - Secret

Spèileabòrd - Skateboard

Gealladh - Prògram 23

 

Film oillteil – Horror movie

Màthair Aoigheachd – Host Mum

Pàirc Spèilidh – Skate Park

Romansach - Romantic

Speile-bòrdadh – Skateboarding

Spèile-bòrdan - Skateboards

Caraidean ‘s Co-fharpaisich - Prògram 24

 

Fèineil - Selfish

Iongnadh - Surprise

Mac-peathar - Nephew

Deiseil airson Deit? - Prògram 25Ceatharnach – Tough guy

Ceimigean - Chemicals

Deit - Date

Deiteadh/suirighe - Dating

Dìneasairean - Dinosaurs

Do-fhaicsinneach - Invisible

Mathan-bàn – Polar bear

Sgoinn / Spionnadh - Attitude

Droch Naidheachd - Prògram 26

 

A’ sgaradh – Getting divorced

Cealla - Cell (brain cell)

Dealachadh – Split-up

Dealaichte - Separated

Fèineil - Selfish

Na bràmairean ùra – New boyfriend or girlfriend

Sgaradh-pòsaidh - Divorce

Suap - Swap

Briathrachas ann an cruth PDF