Do thidsearan agus pàrantan mun phrògram

Tidsearan & Pàrantan

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh mu dhleastanasan pearsanta a bhrosnachadh. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

This episode can be used to generate discussion about personal responsibility. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Mun a' phrògraim seo

Faodaidh a’ chlann-nighean a dhol gu diosgo cho fad ‘s a gheallas iad fònadh dhachaigh agus am bus fhaighinn aig naoi uairean. Ach, air am beò-ghlacadh le suidheachadh neo-àbhaisteach, tha iad a’ dìochuimhneachadh mun fòn.

The girls are allowed to go to the disco as long as they promise to phone home and catch the 9pm bus back. However, they get caught up in the excitement of things and forget their responsibilities.

Anns a’ Chlas

Faodar am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh mu dhleastanasan pearsanta a bhrosnachadh. Tha an sgeulachd ga dhèanamh furasta faighneachd don chlas “Dè dhèanadh sibhse?” airson beachdachadh air dè eile a dh’fhaodadh a bhith air tachairt do na caractaran. Bidh e cuideachd feumail airson còmhradh a bhrosnachadh mu shàbhailteachd pearsanta agus mu chunnart.

CfE: Slàinte agus Sunnd - Eòlasan & Builean: