Bob nos Fawrth ar C2 bydd Ifan Evans yn dod i nabod aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, ac yn gofyn faint o gwestiynau amaethyddol mae nhw’n gallu eu hateb mewn 30 eiliad.

Ffermwyr o'r archif

EnwClwbSgôr
Nia ParryClwb Ffermwyr Ifanc Chwitffordd4
Morys IoanClwb Ffermwyr Ifanc Caerwedros4
Catrin OwenClwb Ffermwyr Ifanc Llanrwst4
Meleri MorganClwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho4
Lowri Fflur DaviesClwb Ffermwyr Ifanc Castell Nedd3
Dafydd EvansClwb Ffermwyr Ifanc Llanismel3
Gwenan DaviesClwb Ffermwyr Ifanc Mydroilyn3
Sian Pierce RobertsClwb Ffermwyr Ifanc Dwyran3
Dafydd SionClwb Ffermwyr Ifanc Porthdinllaen3
Teleri Mair JamesClwb Ffermwyr Ifanc Penparc3
Elin JonesClwb Ffermwyr Ifanc Talybont3
Sioned DaviesClwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Edi2 a 1/2
Sian ElinClwb Ffermwyr Ifanc Cwmann2
Caryl HafClwb Ffermwyr Ifanc Llanddewibrefi2
Sion EvansClwb Ffermwyr Ifanc Bryncrug2
Glain Haf RobertsClwb Ffermwyr Ifanc Edeyrnion2
Bethan WilliamsClwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon2
Joy CornockClwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun2
Sioned OwensClwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Tanat2
Mared TomosClwb Ffermwyr Ifanc Llangadog2
Gwennan DaviesClwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog2
Steffan EvansClwb Ffermwyr Ifanc Llandeilo2
Fiona BridleClwb Ffermwyr Ifanc Penmynydd2
Telaid AlawClwb Ffermwyr Ifanc Cwmtirmynach2
Emily LloydClwb Ffermwyr Ifanc Eglwyswrw2
Bethan MairClwb Ffermwyr Ifanc Llangybi2
Endaf GriffithsClwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi2
Rhian WilsonClwb Ffermwyr Ifanc Cantel1
Miriam Angharad DaviesClwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi1
Lowri Ann GriffithClwb Ffermwyr Ifanc Y Rhiw1
Anwen JonesClwb Ffermwyr Ifanc Llandeilo1