Eich Preifatrwydd

Mae’r BBC yn ymrwymedig i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol chi a gwybodaeth bersonol eich teulu chi. Rydym ni am i’n gwasanaethau fod yn amgylcheddau diogel a dymunol i bawb. Nod y safle yw eich helpu chi i ddeall pa wybodaeth y gallem ei chasglu amdanoch chi a sut y byddwn yn ei defnyddio.

Archwilio Preifatrwydd a Chwcis