Cookie Information

What is a cookie?

Bydd y rhan fwyaf o wefannau y byddwch yn troi atynt yn defnyddio cwcis er mwyn gwella'ch profiad fel defnyddiwr, trwy alluogi'r wefan honno i'ch 'cofio' chi, naill ai yn ystod eich ymweliad (gan ddefnyddio 'cwci sesiwn') neu yn ystod ymweliadau yn y dyfodol (gan ddefnyddio 'cwci parhaus').

Mae cwcis yn cyflawni nifer o wahanol dasgau, megis eich caniatáu i symud rhwng tudalennau mewn ffordd effeithlon, gan storio'ch dewisiadau, a gwella'ch profiad o wefan yn gyffredinol. Mae cwcis yn golygu bod y cyswllt rhyngoch chi a'r wefan yn gyflymach ac yn haws. Os na fydd gwefan yn defnyddio cwcis, bydd yn eich trin fel ymwelydd newydd bob tro y byddwch yn symud i dudalen newydd ar y wefan – er enghraifft, pan fyddwch yn nodi'ch manylion mewngofnodi ac yn symud i dudalen arall, ni fydd yn eich adnabod, ac ni fydd yn eich ystyried fel defnyddiwr y mae eisoes wedi mewngofnodi.

GYn ogystal, bydd rhai gwefannau yn defnyddio cwcis er mwyn eu galluogi i dargedu eu negeseuon hysbysebu neu farchnata, er enghraifft, trwy eu seilio ar eich lleoliad a/neu'ch arferion pori.

Gall cwcis gael eu pennu gan y wefan yr ydych yn ymweld â hi ('cwcis parti cyntaf') neu efallai y byddant yn cael eu pennu gan wefannau eraill sy'n rhedeg cynnwys ar y dudalen yr ydych yn edrych arni ('cwcis trydydd partïon'). Darganfod mwy.

Beth sydd mewn cwci?

Ffeil destun syml yw cwci, sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan weinydd gwefan a dim ond y gweinydd hwnnw fydd yn gallu adalw neu ddarllen cynnwys y cwci hwnnw. Mae pob cwci yn unigryw i'ch porwr gwe. Bydd yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddienw megis dynodydd unigryw ac enw'r wefan a rhai digidau a rhifau. Mae'n galluogi gwefan i gofio pethau fel eich dewisiadau neu'r hyn sydd yn eich basged siopa.

Yr hyn i'w wneud os nad ydych yn dymuno gosod cwcis

Mae rhai pobl o'r farn bod sefyllfa lle y mae gwefan yn storio gwybodaeth ar eu cyfrifiadur neu eu dyfais symudol yn sefyllfa braidd yn fusneslyd, yn enwedig pan fo'r wybodaeth hon yn cael ei storio a'i defnyddio gan drydydd parti yn ddiarwybod iddynt. Er bod hwn yn arfer digon diniwed fel arfer, efallai na fyddwch, er enghraifft, yn dymuno gweld hysbysebion wedi'u targedu ar gyfer eich diddordebau chi. Os oes yn well gennych, mae modd atal rhai cwcis neu bob cwci, neu hyd yn oed ddileu cwcis y maent eisoes wedi cael eu gosod; ond bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r ffaith y gallech golli rhai o swyddogaethau'r wefan honno o ganlyniad. Darganfod mwy.