PrzywódcyKwestie wyborcze System wyborczy   
Wybory w Wielkiej Brytanii – Partie polityczne
Partia Konserwatywna
 
 
 
 
 
 
Partia Konserwatywna

 

Michael Howard
Michael Howard
Partia Konserwatywna, która opowiada się za prywatną własnością i wolną przedsiębiorczością, jest najstarszą partią polityczną w Europie.

W XVII wieku poprzednicy obecnych konserwatystów – torysi - popierali monarchię w przekonaniu, że jest czynnikiem hamującym wobec parlamentu oraz interesów ich politycznych przeciwników – wigów. Dzisiejsi konserwatyści również opowiadają się za Koroną.

W 1830 roku po raz pierwszy w odniesieniu do partii torysów użyto określenia „konserwatywna”. Termin „torys”, który w języku irlandzkim oznaczał „bandytę” lub „człowieka wyjętego spod prawa”, funkcjonuje po dziś dzień.

Początkowo partię tę utożsamiano z właścicielami ziemskimi i arystokracją, potem – stosunkowo niedawno – z klasą średnią. De facto jednak torysi zabiegają o poparcie wszystkich warstw społecznych.

Epoka Pani Thatcher

Wybór Margaret Thatcher na premiera Wielkiej Brytanii w 1979 roku (a była ona również pierwszą kobietą na tym stanowisku) miał zapoczątkować niezwykły okres wyborczych sukcesów konserwatystów.

Pani Thatcher stawiła czoła związkom zawodowym i zaczęła prywatyzować wiele gałęzi znacjonalizowanego przemysłu. Za jej rządów strajk górników w latach osiemdziesiątych stał się symbolem głębokich podziałów w Wielkiej Brytanii. Za granicą jednak prestiż „żelaznej damy” rósł.

Choć wygrała trzy razy z rzędu wybory parlamentarne, w roku 1990 została usunięta przez partyjnych kolegów, którzy doszli do wniosku, że stała się kulą u nogi. Na stanowisku lidera partii i premiera zastąpił ją John Major.

Głębokie podziały na tle Europy i cała seria skandali podważyły wiarygodność konserwatywnego rządu. W wyborach parlamentarnych w roku 1997 torysi ponieśli druzgocącą porażkę.

John Major podał się do dymisji, a na jego następcę konserwatyści wybrali Williama Hague’a. Po kolejnej wyborczej porażce torysów w roku 2001 Hague ustąpił. Jego następcą z kolei został Iain Duncan Smith, który jednak nie sprawdził się jako partyjny przywódca. Został odsunięty w 2003 roku a na jego miejsce przyszedł obecny lider konserwatystów, Michael Howard.

Wśród członków partii powiało optymizmem, ale dopiero w tych wyborach okaże się, czy to poczucie większej pewności siebie przełoży się na większą liczbę mandatów w Izbie Gmin.
 
^^ Powrót Strona główna>>