Dictionary Update
 
Dictionary Update
 
Językowe aktualności

Czy wiesz, co to znaczy in yer face? Kto to jest fat cat? Co robisz, kiedy jesteś off your head albo out of your head?

W językowych aktualnościach znajdziesz nowe słowa, których nie ma jeszcze w słowniku i stare słowa, które nabierają nowego znaczenia.

Aby otworzyć lekcję, prosimy kliknąć na numer lekcji na pasku obok.

Skrypty do całego kursu zapisane w formacie .pdf można otworzyć klikając na link poniżej (rozmiar pliku 281K):

Dictionary Update

^^ Powrót Back to Index >>