Extreme English
 

------------------------------------------------

 
- Lesson 1

------------------------------------------------

 
- Lesson 2

------------------------------------------------

 
- Lesson 3

------------------------------------------------

 
- Lesson 4

------------------------------------------------

 
- Lesson 5

------------------------------------------------

 
- Lesson 6

------------------------------------------------

 
- Lesson 7

------------------------------------------------

 
- Lesson 8

------------------------------------------------

 
- Lesson 9

------------------------------------------------

 
- Lesson 10
VOCABULARY
to set a record - ustanowić rekord
to recite - recytować
soliloquy - solilokwium, monolog
to take - tu: trwać, potrwać
hard - trudno, ciężko
to understand - rozumieć
slowly - powoli
to speed up - przyspieszyć
to get the idea - przekonać się, zobaczyć, że
to change - zmieniać (się)
question - pytanie
faster - szybciej
LESSON 7
The fastest talker in the world


Sean Shannon: My name is Sean Shannon and I set a fast talking record. I recited Hamlet's soliloquy, which is 262 words in just 23.8 seconds and that means I'm speaking at over ten words a second.

It'll take about 23.8 seconds and it'll be hard to understand any of the words but here I go! [recites Hamlet's soliloquy] That's it!

I'll do it slowly and speed it up a bit so you get the idea of how it changes. To be or not to be? That is the question. And a little faster... To be or not to be? That is the question. And a little faster... To be or not to be? That is the question. And now really fast... To be or not to be? That is the question.

ListenOBJAŚNIENIA

I set a fast talking record - ustanowiłem rekord w dziedzinie szybkiego mówienia
I'm speaking at over ten words a second - wymawiam ponad 10 słów na sekundę
but here I go - ale oto zaczynam
that's it - (na zakończenie) to tyle
to be or not to be - być albo nie być, słynne słowa rozpoczynające monolog Hamleta


Test yourself, use our quiz!
^^ Powrót Powrót >>