More Buzzwords
 
More Buzzwords
 
More Buzzwords

Czy wiesz co to jest ‘speed dating’? Kto to jest ‘buzz junkie’ czy ‘McGrad drifter’?

Wszystko ci wyjaśni nowy cykl lekcji ‘More Buzzwords’ (kontynuacja ‘Buzzwords’), w którym objaśniamy nowe słowa i hasła obiegowe, będące odzwierciedleniem współczesnego stylu życia.

Aby otworzyć poszczególne lekcje, prosimy kliknąć na odpowiedni numer na pasku obok.

Skrypty do całego kursu More Buzzwords zapisane w formacie .pdf można otworzyć klikając na link poniżej (rozmiar pliku 232K):

More Buzzwords

Zapraszamy do zabawy i nauki!
^^ Back to top Back to Index >>