Buzzwords
 
Buzzwords
 
Buzzwords

Cykl lekcji o modnych słowach, hasłach obiegowych, często używanych, od których aż brzęczy w uszach. Dlatego (bzz... bzz... bzz...) takie słowa nazywają się 'buzzwords'.

Aby otworzyć poszczególne lekcje, prosimy kliknąć na odpowiedni numer na pasku obok.

Skrypty do całego kursu Buzzwords zapisane w formacie .pdf można otworzyć klikając na link poniżej (rozmiar pliku 391K):

Buzzwords

Zapraszamy do zabawy i nauki!
^^ Back to top Back to Index >>