Language to Go
 

------------------------------------------------

 
- Lesson 1

------------------------------------------------

 
- Lesson 2

------------------------------------------------

 
- Lesson 3

------------------------------------------------

 
- Lesson 4

------------------------------------------------

 
- Lesson 5

------------------------------------------------

 
- Lesson 6

------------------------------------------------

 
- Lesson 7

------------------------------------------------

 
- Lesson 8

------------------------------------------------

 
- Lesson 9

------------------------------------------------

 
- Lesson 10
Aby otworzyć poszczególne lekcje, prosimy kliknąć na odpowiedni numer na pasku obok. Słówka i objaśnienia oraz interaktywne ćwiczenia są dostępne do każdej lekcji.

Na każdej stronie są też odnośniki do strony głównej Redakcji Polskiej BBC i strony głównej BBC English.
^^ Back to top Back to Index >>