HOMEPAGE | WORLD SERVICE
BBC Sekcja Polska | Twoje opinie
 
 
NA WSCHÓD OD EURO
Banki wymienią bez prowizji 1000 marek niemieckich mieszkańcom Kosowa i 10.000 marek Czarnogórcom

Marka niemiecka - DEM - oficjalna waluta.

Kosowo i Czarnogóra używają
marki jako oficjalnego środka płatniczego od 1999 roku. Od pierwszego stycznia 2002 roku oba kraje będą przechodzić na euro. To będzie bardzo trudne zadanie.

Podczas gdy wiele osób będzie chciało jak najszybciej zamienić swoje marki na euro, nie ma potrzeby robić tego natychmiast, gdyż przez pewnien czas banki pozwolą swoim klientom na używanie starej waluty.

Niemiecki Bank Centralny, Bundesbank, zamieni marki na euro w swoich oddziałach w Niemczech bez ograniczeń czasowych.

Czarnogóra: Marki przestaną być legalnym środkiem płatniczym 28 lutego przyszłego roku. Szacuje się, że w Czarnogórze w obiegu znajduje się około 250 milionów marek, z czego od 100 do 120 milionów znajduje się w systemie bankowym, a od 100 do 150 milionów ludzie trzymają w formie gotówki. Wszystkie marki, znajdujące się na miejscowych rachunkach bankowych, zostaną automatycznie zamienione na euro, jednak ludzie posiadający gotówkę będą musieli zamienić ją na inne waluty. Czarnogórcy będą mogli wymienić do 10 tysięcy marek w gotówce bez prowizji, ale większe sumy będą musiały zostać wymienione w ramach kont bankowych, za co pobierana będzie opłata.

Kosowo: Jeszcze dwa lata temu gospodarka Kosowa była niemal wyłącznie oparta na gotówce. W rezultacie, w obiegu w prowincji znajduje się około miliarda niemieckich marek. Jednak od 28 lutego 2002 roku legalnym środkiem płatniczym będzie tylko euro. Oznacza to, że mieszkańcy Kosowa muszą do tego czasu zamienić na euro swoje banknoty i monety. Po 28 lutego banki będą nadal wymieniać dotychczasowe waluty Strefy Euro na euro. Będą jednak pobierać wyższą prowizję, a transakcje zajmą prawdopodobnie więcej czasu.

W styczniu i lutym mieszkańcy Kosowa będą mogli wymienić tysiąc marek bez płacenia prowizji. Sumy od tysiąca do 10 tysięcy marek też będą wymieniane, ale za pobraniem opłaty. Sumy większe niż 10 tysięcy marek będzie jedynie można wpłacać i wymieniać na kontach bankowych. W Kosowie działa siedem licencjonowanych banków, a międzynarodowa organizacja pełniąca rolę Banku Centralnego, BPA, uważa, że ludzie na ogół są świadomi tego, co wydarzy się pierwszego stycznia przyszłego roku. Pojawiły się doniesienia, że niektórzy mieszkańcy Kosowa wymieniają waluty Strefy Euro na franki szwajcarskie i dolary amerykańskie, a nie na euro. Jednak BPA uważa, że większość mieszkańców Kosowa przyjmie nową walutę.

© BBC World Service
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, UK.